ZGK będzie nadal wywoził wam śmieci

Czytaj dalej
Fot. Jaroslaw Pruss
Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

ZGK będzie nadal wywoził wam śmieci

Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Dwie oferty wpłynęły do urzędu miejskiego w Więcborku na odbiór i zagospodarowanie śmieci z gminy. Wygrało konsorcjum trzech Zakładów Gospodarki Komunalnej z powiatu sępoleńskiego.

ZGK z Więcborka, Sępólna i Kamienia zajmie się w 2016 roku odbiorem i zagospodarowaniem śmieci od mieszkańców gminy Więcbork. Drugą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne z Tucholi. Różnica cenowa obu oferentów nie była duża. Konsorcjum ZGK zaproponowało 1,067 mln zł, a tucholskie PK 1,202 mln zł.

- Cieszę się, że udało się rozstrzygnąć ten przetarg poniżej zaplanowanej kwoty - mówi burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski. - Wiadomo, że gdyby cena była jeszcze niższa, to radość byłaby większa, ale i tak jesteśmy zadowoleni.

Śmieci i popiół będą odbierane od około 10,2 tys. mieszkańców gminy, z czego 4,6 tys. mieszka w Więcborku, a 5,6 tys. w gminie Więcbork. Warto dodać, że na koniec zeszłego roku w gminie zameldowanych było 13,2 tys. mieszkańców, a szacunkowo mieszka obecnie około 3 tys. mniej.

Mieszkańcy ci wytworzą - według szacunków - około 2,5 tys. ton, z czego 2 tys. będą to odpady zmieszane, 63 tony to odpady suche, takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe. Szacuje się, że będzie również 143 tony szkła i 300 ton popiołu.

Dwie oferty wpłynęły do urzędu miejskiego w Więcborku na odbiór i zagospodarowanie śmieci z gminy.
Aleksande Knitter Waldemar Kuszewski cieszy się z wyniku przetargu.

Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Więcbork muszą być zagospodarowane w obrębie tucholsko-grudziądzkiego regionu gospodarki odpadami.

ZGK będzie odbierać każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych w budynkach mieszkalnych w jedno- i wielorodzinnej zabudowie. Nie warto więc wyrzucać śmieci... np. do lasu. Nie dotyczy to tylko odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które stanowią odpady komunalne i innych nieujętych wyżej. ZGK jest zobowiązany odebrać do 200 kg od gospodarstwa domowego na rok.

ZGK zobowiązany będzie do zaoferowania, a na wniosek właściciela nieruchomości dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na odpady niesegregowane na czas realizacji zamówienia oraz worków w kolorze żółtym (na odpady segregowane suche) i zielonym (na szkło). Odbywać się będzie to bez dodatkowej opłaty. Natomiast obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia popiołu spoczywa już na właścicielu nieruchomości.

Koszty ustalone przez radnych to 9 zł miesięcznie od osoby za śmieci segregowane i 16 zł za śmieci niesegregowane.

Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.