Żaku, pospiesz się, by stracić renty rodzinnej

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Małgorzata Stempinska

Żaku, pospiesz się, by stracić renty rodzinnej

Małgorzata Stempinska

Jesteś studentem i pobierasz rentę rodzinną z ZUS? Pamiętaj, aby do końca października dostarczyć do ZUS wniosek o wypłatę renty wraz z zaświadczeniem z uczelni, że dalej się uczysz.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom ze względu na śmierć jednego lub obojga rodziców ubezpieczonych w ZUS. Świadczenie wypłacane jest do ukończenia przez nie 16. roku życia. - Jeśli nadal kontynuują edukację, dostaną rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25. roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas świadczenie można jeszcze pobierać do zakończenia tego roku studiów – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wypłata od miesiąca złożenia wniosku

Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni, które zwykle wydawane jest na rok albo na programowy okres trwania nauki. Osoby, które w październiku rozpoczęły studia, powinny do końca tego miesiąca dostarczyć do ZUS wniosek o wypłatę renty wraz z zaświadczeniem z uczelni o podjęciu nauki.

Zaświadczenie wraz wnioskiem o wypłatę renty powinni również złożyć w ZUS-ie studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. - Jeśli student spóźni się z wnioskiem i złoży go dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci - zaznacza Krystyna Michałek.

Jak dodaje, student musi poinformować ZUS, że przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje. Nadpłaconą, nienależną mu, rentę rodzinną będzie musiał zwrócić wraz z odsetkami.

Komu jeszcze należy się renta

Renta rodzinna przysługuje również członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania. Renta należy się także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Jest ona dzielona po równo między wszystkich uprawnionych. Wysokość renty zależy od zarobków zmarłej osoby, długości stażu pracy, liczby uprawnionych osób i wynosi od 85 proc. do 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Uwaga! W każdej chwili można zrezygnować z pobierania renty rodzinnej. Powody mogą być różne. Nie trzeba ich podawać. Na wniosek takiej osoby Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ją wyłączyć z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Od tego miesiąca ponownie ustali wysokość świadczenia dla pozostałych uprawnionych.

Jeśli ktoś został wyłączony na swój wniosek z kręgu uprawnionych, może znowu ubiegać się o rentę rodzinną. Musi jednak ponownie złożyć wniosek.

Małgorzata Stempinska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.