Wybierz dobry kierunek. Na pracę

Czytaj dalej
Fot. Przemysław Świderski
Małgorzata Stempinska

Wybierz dobry kierunek. Na pracę

Małgorzata Stempinska

Czym kierują się maturzyści wybierając kierunek studiów? Głównie tym, by po ukończeniu nauki znaleźć zatrudnienie. Zatem, co warto studiować?

Uczelnie w regionie na bieżąco monitorują rynek pracy. Sprawdzają, w jakich branżach jest największe zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Pod tym kątem modyfikują ofertę i wprowadzają nowe kierunki i specjalności. Sprawdziliśmy, co nowego zaproponują od października.

Cztery nowe kierunki wprowadza Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Są to: Wojskoznawstwo, Zarządzanie kryzysowe w środowisku, Zarządzanie przyrodą oraz Lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem chińskim.

Małgorzata Jendryczka, rzecznik UKW, przyznaje, że zmiany zachodzące w środowisku naturalnym determinują potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu zarządzania przyrodą czy zarządzania kryzysowego. Uczelnia dostosowuje ofertę dydaktyczną do potrzeb rynku pracy i dlatego uruchomiła właśnie te kierunki. - Ponadto spodziewamy się, że na lingwistykę stosowaną język rosyjski z językiem chińskim będzie duże zainteresowanie. Chiny są dzisiaj naturalnym kierunkiem rozwoju, a język chiński jest drugim najbardziej popularnym językiem w sieci, zaraz po angielskim. Zmiany gospodarcze wymuszają zatem naukę chińskiego. Natomiast uruchomienie kierunku wojskoznawstwa jest odpowiedzią na zwiększone zainteresowane historią i militarystyką - podsumowuje Małgorzata Jendryczka.

Z kolei Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy stara się nie mnożyć kierunków, bo te, które już oferuje, są wystarczająco atrakcyjne. Poza tym, co najważniejsze, ich absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Mogą też liczyć na dobre zarobki. - Szczególnym wzięciem cieszą się absolwenci kierunków inżynierskich, zwłaszcza: Budownictwa, Mechaniki i budowy maszyn oraz Telekomunikacji. Oni zatrudnienie znajdują już w trakcie studiów - zapewnia dr Mieczysław Karol Naparty, rzecznik UTP.

Niemniej uczelnia od nowego roku akademickiego proponuje jeden nowy kierunek na studiach I stopnia. To Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania. Po ich ukończeniu można podjąć pracę w charakterze m.in.: specjalisty ds. finansów w bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcy finansowo-inwestycyjnego lub podatkowego.

UTP przygotował też jeden nowy kierunek studiów podyplomowych. To Rośliny lecznicze - zastosowanie w fizjoterapii i dietetyce.

Nabór na studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie, podyplomowe oraz MBA prowadzi już Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.

Wśród 10 kierunków studiów I stopnia, WSB przygotowała w swojej ofercie kierunki nie tylko z obszaru finansowego. Kandydaci mają do wyboru m.in. Informatykę w Biznesie, Design w Biznesie, Prawo i Psychologię w Biznesie oraz Pedagogikę. Te kierunki WSB powstały w oparciu o preferencje pracodawców. - Informatyka w Biznesie to studia, które łączą kompetencje z zakresu nowoczesnych technologii i biznesu. Przygotowują do pracy w wybranych przez studenta branżach gospodarki. Z kolei Design w Biznesie to innowacyjny kierunek, który został przygotowany w oparciu o najnowsze trendy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Kandydaci mają do wyboru cztery specjalności: design opakowań, design produktów i usług, projektowanie innowacyjnego biznesu oraz projektowanie marki i wizerunku firmy - tłumaczy Magdalena Karpińska, pełnomocnik Kanclerza ds. PR. Natomiast pedagogika to kierunek, który wyposaży absolwentów w kompetencje potrzebne nie tylko w pracy pedagoga, ale przede wszystkim w zakresie wsparcia edukacji osób dorosłych, osób starszych, menedżerów i rozwoju zasobów ludzkich.

W Kujawsko-Pomorskie Szkole Wyższej w Bydgoszczy od października, na kierunku geodezja i kartografia, rusza specjalność geoinformatyka. - Łączy wiedzę informatyczną z wiedzą geodezyjno-kartograficzną. Większość budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych do swego działania wymaga dostępu do różnorodnych map cyfrowych. Prawie każdy, kto korzysta z urządzeń mobilnych tj. tabletów, smartfonów potrzebuje zlokalizować się w przestrzeni i nawigować do wybranych celów. To wszystko sprawia, że istnieje potrzeba tworzenia innowacyjnych produktów geoinformacyjnych - wyjaśnia dr inż. Joanna Gęsikowska, dziekan Wydziału Technicznego KPSW.

Poza tym od nowego roku akademickiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii KPSW zamierza kształcić na dwóch nowych kierunkach: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie. Na kierunku Filologia powstaje nowa specjalność - Neofilologia z elementami lingwistyki stosowanej. Na kierunku Pedagogika nowością są: Pedagogika regionalna i miedzykulturowa, Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień oraz Edukacja zdrowotna i pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej.

Bydgoska Szkoła Wyższa proponuje nowe specjalizacje na kierunkach inżynierskich, które związane są z bezpieczeństwem i technologią dróg szynowych oraz obsługą lotnisk. A wszystko dlatego, że we wskazanym obszarze występuje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. - Na kierunku administracja, w związku z zapotrzebowaniem na specjalistów w zakresie funkcjonowania systemów administrowania bazami danych, proponujemy specjalność e-administracja - zaznacza dr Justyna Ożóg, kierownik działu dydaktyki BSW.

Jak dodaje, modyfikacje w zakresie nowych specjalizacji wynikają z konsultacji z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Przekonują oni, że jest zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów i wysoko wykwalifikowanych pracowników we wskazanym zakresie.

Z kolei Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku od października nie ma w ofercie nowych kierunków. - Wzmacniamy te obecne, czyli m.in. kierunki inżynierskie. Są to: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Energetyka, Budownictwo, Transport, Logistyka, Inżynieria Mechaniczna, Informatyka. Studia inżynierskie cieszą się sporym zainteresowaniem pracodawców - przyznaje Monika Jabłońska, rzecznik i Kierownik Działu Promocji KSW.

Jak dodaje, nadal poszukiwane są pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. Dlatego też uczelnia oferuje studia na Pielęgniarstwie i fizjoterapii. Przygotowuje się do uruchomienia kierunku Logopedia.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.