Warto załapać się na staż. Bo po stażu - umowa o pracę

Czytaj dalej
Fot. Tomasz Bolt
Małgorzata Goździalska

Warto załapać się na staż. Bo po stażu - umowa o pracę

Małgorzata Goździalska

Kolejna grupa bezrobotnych otrzyma skierowania na staże. Stu bezrobotnych rozpocznie pracę 1 lub 15 kwietnia. I to nie będzie prima aprilisowy żart!

Pierwsze 50 staży finansuje Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu „Wiedza-edukacja-rozwój”. Staże są adresowane do młodych ludzi - bezrobotnych do 29. roku życia. Preferowane w tej grupie są osoby do 25. roku życia, co najmniej pół roku bez pracy oraz bezrobotni między 25. a 29. roku życia od roku niepracujący przynajmniej rok.

Kolejne 50 staży finansowanych będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego z programu „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim”. Z możliwości podjęcia pracy na stażu będą mogli skorzystać przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, także z niepełno-sprawnościami.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie zakończył już nabór wniosków o zorganizowanie tych staży.

- Za priorytetowe uznawane są wnioski od pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu, minimum trzy miesiące - podkreśla Mieczysław Rojek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

Dyrektor nie ukrywa, że decydujący wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku ma długość zadeklarowanego okresu zatrudnienia - najlepiej żeby to było więcej niż 3 miesiące. - I takie wnioski mamy - z deklaracją zatrudnienia na 4 miesiące, pół roku czy nawet rok - zapewnia.

Z kolei w stosunku do bezrobotnych liczyć się będzie to, czy ktoś korzystał już, czy nie ze staży lub podobnych form zatrudnienia. - Zależy nam na kierowaniu na staże tych , którzy z takiej formy pomocy jeszcze nie korzystali, choć przyznaję, że takich osób jest niewiele - podkreśla dyrektor Rojek.

Przypomnijmy, że w tym roku zatrudnionych już zostało na stażach w powiecie lipnow-skim 200 bezrobotnych. A będą kolejne takie możliwości. Dzięki różnym formom aktywizacji bezrobotnych stopa bezrobocia w tym powiecie nie należy już do najwyższych w województwie.

Małgorzata Goździalska

Zajmuję się problematyką samorządową, sprawami kryminalnymi, problemami społecznymi. W imieniu Czytelników podejmuję skutecznie interwencję.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.