W niektórych domach pomocy trzeba będzie zmniejszyć zatrudnienie opiekunów

Czytaj dalej
Fot. Mariusz kapała
Jolanta Zielazna

W niektórych domach pomocy trzeba będzie zmniejszyć zatrudnienie opiekunów

Jolanta Zielazna

Ministerstwo Pracy chce obniżyć normy zatrudnienia w niektórych domach pomocy społecznej. I ograniczyć rolę stażystów, wolontariuszy.

- O Jezu, będę musiał zwalniać. Ale jak my utrzymamy standard opieki przy mniejszej liczbie pracowników? - Piotr Zbonikowski, dyrektor domu pomocy społecznej w Kowalu dla przewlekle somatycznie chorych, tylko jęknął.

Jest przerażony, bo wie, że mają być zmienione normy zatrudnienia w domach pomocy społecznej. W jego przypadku - obniżone. Powinien zmniejszyć liczbę personelu i w mniejszym stopniu korzystać ze stażystów z urzędu pracy.

Dyrektor nie ukrywa - ratuje się stażystami. - U nas na 66 osób 57 mieszkańców to leżący. W stołówce prawie wszystkich trzeba karmić - wylicza. - Muszą to robić osoby przeszkolone. Będzie bardzo ciężko. Będę musiał zwalniać i nie wiem, jak utrzymamy wymagany standard opieki.

Ministerstwo Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Zmienia, a dokładniej - obniża - wskaźnik zatrudnienia w dwóch rodzajach placówek: domach dla przewlekle somatycznie chorych i domach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Ma on wynosić nie mniej niż 0,6 pracownika (tak jest teraz), a 0,5 na jednego podopiecznego.

Przy obliczaniu tego wskaźnika dyrektorzy mogli uwzględniać także wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ale nie więcej niż 30 proc. ogólnej liczby zatrudnionych w zespole. Po zmianach mają stanowić najwyżej 5 proc. pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych.

Dyrektor Zbonikowski nie ukrywa, że stażystami z urzędu pracy ratuje się często. Rocznie korzysta z 8-10 stażystów. Są to osoby z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem, ale bezrobotne. Staż opłaca PUP. Dzięki temu na około 66 podopiecznych przypada nieco więcej niż przepisowe 0,6 pracownika.

- Z jednej strony przychodzi z ministerstwa pismo, że mam podnieść płace średniemu personelowi, by pielęgniarki nie zarabiały mniej niż w szpitalach, z drugiej spada wskaźnik zatrudnienia - denerwuje się dyrektor.

W DPS dla osób w podeszłym wieku we Włocławku wolontariusze i stażyści zdarzają się sporadycznie. 64 mieszkańcami bezpośrednio zajmują się 2 pielęgniarki i 10 opiekunów, pracują na 3 zmiany. Prócz tego jest psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, ale pielęgnacja podopiecznych do nich nie należy.

- Te 14 osób to jest bardzo mało - nie ukrywa Elżbieta Wiśniewska, kierownik działu terapeutycznego. Nie ma dnia, żeby nie trzeba było z kimś pojechać na wizytę do lekarza, pielęgniarka potrzebna jest niemal non stop: - Wymiana cewników, podłączanie kroplówek, iniekcje, podawanie insuliny - wylicza Wiśniewska. I ogrom dokumentów, które trzeba wypełniać. Wolontariusze w tym domu zdarzają się sporadycznie. - Ale oni najpierw muszą się nauczyć, a potem pomagają, a nie wyręczają personel.

Wiśniewska zwraca uwagę na bardzo ważną sprawę - po zmianach zasad opłat do domów pomocy trafiają podopieczni wymagający bardzo dużego zaangażowania personelu w pomoc i opiekę - po udarach, z zaawansowaną demencją. Wtedy, kiedy już nie wystarczają usługi opiekuńcze opłacane przez gminę albo rodzina nie daje sobie rady.

To samo zauważa Czesław Dalewski, długoletni dyrektor DPS w Podobowicach (dla osób niepełnosprawnych). I dlatego, jego zdaniem, skutek obniżenia wskaźników zatrudnienia będzie dla domów bardzo niekorzystny. - Do tej pory walczyliśmy, żeby utrzymać standard, ale teraz opieka będzie na niższym poziomie.

W Podobowicach stażyści z urzędu pracy, owszem, są. Ale... - Jako długoletni dyrektor uważam, że stażyści, wolontariusze nie powinni być brani pod uwagę w celu poprawy wskaźnika zatrudnienia, ale po to, by budować kadrę rezerwową na przyszłość. I my tak robimy - wyjaśnia dyrektor Dalewski. - Nie można ich traktować jak pracowników pierwszego kontaktu, a tak się robi.

Jego zdanie podzielają też inni. W Siemionkach (pow. mogileński) w domu pomocy dla kobiet przewlekle chorych psychicznie w ubiegłym roku było 6 stażystów i 2 wolontariuszy, w tym roku 7 stażystów. Oni też nie są tu wliczani do wskaźnika.

Gorsze w skutkach może się okazać obniżenie minimalnych wymogów zatrudnienia.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.