Termin urlopu można przesunąć. Wszystko zależy od dobrej woli szefa

Czytaj dalej
Fot. 12RTF
Małgorzata Stempinska

Termin urlopu można przesunąć. Wszystko zależy od dobrej woli szefa

Małgorzata Stempinska

Plany urlopowe zazwyczaj powstają na początku roku. Przypadki losowe mogą pokrzyżować te zamierzenia. Jeśli w trakcie wypoczynku pracownik zachoruje, urlop zostaje przerwany na rzecz zwolnienia lekarskiego.

Wcelu zapewnienia normalnego toku pracy w firmie zazwyczaj już na początku roku sporządzany jest tzw. plan urlopów mający uwzględniać wnioski pracowników i potrzeby pracodawcy

Dla firmy tworzenie planów urlopowych z dużym wyprzedzeniem jest korzystne, gdyż można rozplanować obsadę na zastępstwa, a jeśli kadry brakuje - załatwić na ten czas współpracowników choćby z agencji pracy tymczasowej.

Przypadki losowe

Jednak planowanie urlopu z wyprzedzeniem bywa czasem ryzykowne dla pracownika. Nikt nie ma pewności, czy z powodów rodzinnych lub innych sytuacji losowych nie będzie zmuszony przesunąć termin urlopu lub całkowicie z niego zrezygnować.

Co w takiej sytuacji, czy szef może się zgodzić na przesunięcie urlopu? Tak naprawdę wszystko zależy od woli pracodawcy oraz od potrzeb zakładu pracy.

Plan urlopów jest wiążący zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, więc jedynym wyjściem w takim przypadku jest dojście do porozumienia z pracodawcą i ustalenie innego, odpowiadającego obu stronom terminu wykorzystania urlopu. Zrezygnować w ogóle z urlopu nie można, natomiast można wnioskować do pracodawcy o zgodę na przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Co najważniejsze, wniosek o przesunięcie terminu urlopu trzeba umotywować ważnymi przyczynami.

Minimum dwa tygodnie

Zgodnie z prawem, pracodawca musi udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeśli nie zachodzą żadne przeszkody, urlop powinien być wykorzystywany na bieżąco, zgodnie z planem urlopów.

Obowiązek tworzenia takiego planu jest nałożony na pracodawcę niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, chyba że zgodę na zwolnienie go od tego obowiązku wyrażą związki zawodowe. Pracodawca, u którego nie działają związki zawodowe, może sam zrezygnować z tworzenia planu urlopów.

W takim przypadku o terminie urlopu decyduje pracodawca po porozumieniu z pracownikiem. Podstawą sporządzenia planu są wnioski pracowników wskazujące termin wykorzystania urlopu. Proponowany przez pracownika termin urlopu powinien być uwzględniony przez pracodawcę, o ile nie stoi temu na przeszkodzie konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

W sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w terminie ustalonym w powyższy sposób, należy go udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co ważne, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

L4 zamiast urlopu

Są jednak takie sytuacje, gdy pracodawca jest zobowiązany przesunąć pracownikowi termin urlopu na późniejszy. Nie ma to nic wspólnego z wnioskiem pracownika, gdyż taki wniosek w ogóle nie jest potrzebny. Mowa tutaj o przypadkach, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających jego nieobecność w pracy. Są to: choroba, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do trzech miesięcy oraz urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop rodzicielski.

Jeśli pracownik rozpoczął już urlop, a doszło do wspomnianych wyżej okoliczności, to wypoczynek zostaje przerwany. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany udzielić niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym. Np. pracownik rozpoczął urlop 20 lipca br. Miał wypoczywać przez dwa tygodnie. W trakcie urlopu pracownik zachorował i lekarz wystawił mu zwolnienie od 27 lipca do 6 sierpnia br. W tej sytuacji część urlopu, której pracownik nie wykorzystał z związku z chorobą, powinna zostać do jego dyspozycji w późniejszym terminie. Żadne inne okoliczności, które wystąpią w trakcie urlopu wypoczynkowego, nie spowodują automatycznie jego przerwania. Nawet, jeśli w jakiś sposób zakłócą wypoczynek pracownika. Chodzi tutaj np. o chorobę dziecka.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.