Strażacy zawsze gotowi do pomocy innym

Czytaj dalej
Fot. Janina Waszczuk
Janina Waszczukjanina.waszczuk@pomorska.pl

Strażacy zawsze gotowi do pomocy innym

Janina Waszczukjanina.waszczuk@pomorska.pl

Adam Ostrowicki, prezes zarząd oddziału powiatowego tucholskich strażaków ochotników złożył sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

Druhowie ochotnicy spotkali się na dwóch posiedzeniach, na których omówiono bieżącą działalność OSP i związku, a także rozpatrzono i zaopiniowano pozytywnie wnioski o odznaczenia i medale dla druhów za zasługi dla pożarnictwa. - Prezydium zarządu powiatowego OSP w Tucholi nadało 54 odznak „Strażak Wzorowy“ - poinformował prezes Ostrowicki. - Na posiedzeniu w Cekcynie spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje Strażakiem Roku 2014 w powiecie został druh Michał Urban z OSP Bysław. Strażą Roku w tym roku z powiatu wybrano OSP Legbąd.

Związek skupia 48 jednostek. Liczba członków w ubiegłym roku wynosiła 1 tys. 760, a w tym roku 1 tys. 776, w tym kobiet 151 - 159. Środki przeznaczone przez samorządy wyniosły - w 2014 r. 665 tys. zł, na 2015 - 782 tys. zł.

Powiat przeznaczył na doposażenie ochotniczych straży pożarnych 50 tys. zł, które nie zostały przekazane do dyspozycji OSP. Przyczyną jest wykładnia prawna, która jest negatywna dla ochotniczych straży tylko w powiecie tucholskim, zwiazane jest to z programem naprawczym. W ostatnich dniach druh Michał Mróz, starosta przedstawił propozycje do budżetu na przyszły rok. Kwota satysfakcjonuje potrzeby OSP.

W zeszłym roku jednostka OSP Lubiewo wzbogaciła się o nowy samochód bojowy.

- Nie ominęły nas smutne wydarzenia. 15 października zmarł nagle druh Stanisław Ziegert, członek zarządu oddziału powiatowego, prezes oddziału gminnego w Lubiewie - poinformował Ostrowicki. - W styczniu tego roku, wracając z zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Wielka Klonia, zmarł nagle druh Henryk Łożyca, prezes strażaków OSP w Gostycynie.

Ochotnicy dziękują wszystkim dobroczyńcom za pomoc i przychylność okazywaną ochotniczym strażom pożarnym z powiatu.

Radni skierowali miłe słowa w stronę prezesa i dziękowali wszystkim strażakom za ich otwartość i pomoc.

Janina Waszczukjanina.waszczuk@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.