Stowarzyszenia z Brus do dzieła

Czytaj dalej
Fot. Mariusz Kapala
Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Stowarzyszenia z Brus do dzieła

Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Rusza konkurs na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń z gminy Brusy. Ubiegać mogą się o wsparcie w kulturze i sporcie.

Na ten moment stowarzyszenia i kluby czekają z utęsknieniem, gdyż środki z kasy urzędu na wsparcie działań są często jedynymi, a już na pewno głównymi źródłami pokrycia kosztów działalności.

Na zadania z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a więc m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańca, śpiewu i muzyki, upowszechnianie, promocję i popularyzacja lokalnej twórczości czy też edukację kulturalną oraz szereg innych zadań czeka niecałe 46 tys. zł.

Na dwa razy więcej liczyć mogą sportowcy. Na szkolenie i udział sportowców z różnych rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych oraz ich organizację czeka 100 tys. zł.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze interesanta urzędu w Brusach (lub przesłać pocztą) do 20 stycznia do godz. 15. Oceny formalnej dokona pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, a oceny merytorycznej dokona powołana komisja konkursowa. Jednak ostateczną decyzję o wyborze ofert wraz z wysokością wsparcia podejmie burmistrz.

Informacji na temat konkursu udziela Wojciech Jaszewski z urzędu miejskiego, (tel. 52 396 93 68).

Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.