Sprzeciwiają się przemocy i uzależnieniom wśród młodzieży

Czytaj dalej
Fot. Grzegorz Olkowski
Joanna Maciejewska

Sprzeciwiają się przemocy i uzależnieniom wśród młodzieży

Joanna Maciejewska

Gimnazjum nr 8 w Toruniu przystąpiło wczoraj do programu „Profilaktyka a Ty”. W projekcie największą rolę odgrywa młodzież, która zachęca innych do rezygnowania z używek.

Wczoraj kolejna szkoła w Toruniu dołączyła do projektu prowadzonego przez Komendę Główną Policji „Profilaktyka a Ty”.

Szkolne koło PaT-PORT zostało utworzone w Gimnazjum nr 8. Do niedawna program skierowany był jedynie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Obecnie mogą przystąpić do niego także gimnazjaliści.

Celem przystąpienia do programu była chęć szerzenia idei profilaktyki uzależnień wśród rówieśników.

- W rozwoju młodego człowieka istotną grupą odniesienia jest grupa rówieśnicza - mówi Anna Żak-Malinowska, pedagog szkolny z Gimnazjum nr 8. - Ma ona znaczący wpływ na zaszczepienie w młodym człowieku różnych chęci, inicjatyw. PaT-PORT daje właśnie taką możliwość oddziaływania na rówieśników.

Kapitanem PaT-PORTu w toruńskim gimnazjum został trzecioklasista Oskar Wiśniewski, który w imieniu swoich kolegów i koleżanek zadeklarował, że jak najlepiej zaangażują się w realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego.- Od dziś działamy, a nie gadamy! - mówił Oskar Wiśniewski. - Zamierzamy podejmować w swoich działaniach inicjatywy, które będą wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi i jego potrzebom. Chcemy promować styl życia wolny od uzależnień, wolny od agresji, przemocy.

Po części oficjalnej, w której między innymi przyjęto uchwałę Pat-PORTu, uczniowie zaprezentowali szeroki program artystyczny pokazując, że różnorakie pasje mogą stać się doskonałym narzędziem do szerzenia profilaktyki uzależnień. - Chcemy zarażać innych swoich pasjami, które staną się alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, bez komputera, Internetu, bez używek - zapewnia kapitan.

- Dzięki wspólnej zabawie, realizacji swoich pasji, młodzi ludzie mają szansę nauczyć się jednej z najważniejszych życiowych umiejętności, a mianowicie odpowiedzialności; odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za innych ludzi - dodaje Iwona Borkowska, nauczycielka.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? Program jest realizowany w Polsce od 2006 roku. Jego celem jest propagowanie stylu życia wolnego od używek.

Podstawą społeczności PaT jest młodzieżowa grupa z liderem na czele, która wśród rówieśników podejmuje kreatywne działania na rzecz profilaktyki uzależnień i zapobiegania przemocy. Pierwszy PaTPORT w Toruniu powstał we wrześniu tego roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO.

Do programu może przystąpić każda szkoła, która podejmie się twórczego szerzenia idei programu w swoim środowisku. Informacje na temat akcji „Profilaktyka a Ty” znajdują się na stronie pat.policja.gov.pl.

Joanna Maciejewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.