Silni i sprawni powiatowi

Czytaj dalej
Fot. AIP
Roman Laudański

Silni i sprawni powiatowi

Roman Laudański

W Polsce powstanie 380 kompanii złożonych z około stu osób każda - po jednej w każdym powiecie. W czasie wojny OT ma liczyć 46 tys. osób.

Biuro ds. Proobronnych uzgodniło z dowódcami jednostek wojskowych cykl szkoleń na 2016 r. przeznaczonych dla organizacji proobronnych i klas mundurowych na terenie całego kraju. Cykl obejmuje 39 przedsięwzięć szkoleniowych. Kolejne szkolenia realizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych rozpoczną się w marcu br.

- Szkolenia dedykowane są przede wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom, które mają podpisane z MON porozumienie o współpracy oraz zajmują się szkoleniem na rzecz tworzenia zasobów rezerw osobowych dla MON. W szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Proobronnych może brać udział każda organizacja spełniająca ww. wymogi. Biuro chce rekrutować wszystkie organizacje pozarządowe, które wyraziły chęć współpracy z MON i samorządami w zakresie wsparcia tych organów w sytuacjach kryzysowych, szkolić swoich członków do Obrony Terytorialnej, zasilać chętnymi do zawodowej służby wojskowej, NSR oraz szkolić kandydatów do szkół oficerskich - zapewnia Bartłomiej Misiewicz, rzecznik prasowy MON. - W ramach działań biura nie ma określonych parametrów naboru organizacji, gdyż współdziała ono z każdą organizacją zainteresowaną współpracą . Członkowie organizacji proobronnych będą mogli wstępować do tworzonych wojsk obrony terytorialnej kraju nie tylko indywidualnie. Będą to mogły robić także całe oddziały.

Jak zapewniono „Pomorską”, obecnie w resorcie obrony narodowej trwają prace nad koncepcją obrony terytorialnej, których zakończenie planowane jest na kwiecień br. Ustawa powołująca nowy rodzaj wojsk ma być gotowa jeszcze w tym roku.

- Resort obrony planuje powołać na granicy wschodniej, do końca 2016 roku, dowództwa co najmniej trzech brygad Obrony Terytorialnej (liczącej łącznie kilkanaście tysięcy osób), jak również ukompletować bataliony - podkreśla Bartłomiej Misiewicz, rzecznik prasowy MON. - W pierwszej kolejności brygady powstaną na północnym wschodzie Polski. Docelowo brygad Obrony Terytorialnej różnych typów ma być kilkanaście. Resort rozważa, w których garnizonach zostaną one rozlokowane. Do końca roku ma być gotowy pakiet zmian w ustawach powołujący nowy rodzaj wojsk, jakim ma być Obrona Terytorialna. Nabór do tych jednostek ruszyłby wiosną przyszłego roku. Obrona Terytorialna ma się składać z dwóch komponentów - stacjonarnych sił lokalnych i mobilnych sił krajowych.

MON zakłada, że w czasie pokoju utrzymywany będzie szkielet Obrony Terytorialnej składający się z kilkunastu tysięcy żołnierzy zawodowych. W skład tych jednostek wchodzić będą rezerwiści, których szkolenie zostanie podzielone na dwie fazy. Faza wstępna opierać się będzie na ćwiczeniach odbywających się jeden weekend w miesiącu przez trzy lata, natomiast w kolejnej fazie będzie ono realizowane raz w roku. Od początku trwać będzie nauka posługiwania się bronią palną, która byłaby przechowywana w jednostkach policji.

Roman Laudański

Nieustającą radością w pracy dziennikarskiej są spotkania z drugim człowiekiem i ciekawość świata, za którym coraz trudniej nam nadążyć. A o interesujących i intrygujących sprawach opowiadają mieszkańcy najmniejszych wsi i największych miast - słowem Czytelnicy "Gazety Pomorskiej"

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.