Rodzina w centrum uwagi. Nowe ośrodki zapewnią jej wszechstronne wsparcie

Czytaj dalej
Fot. Michał Gaciarz
Oprac. (AB)redakcja.inowroclaw@pomorska.pl

Rodzina w centrum uwagi. Nowe ośrodki zapewnią jej wszechstronne wsparcie

Oprac. (AB)redakcja.inowroclaw@pomorska.pl

Na różnorodną pomoc będą mogły liczyć rodziny w ośrodkach wsparcia, jakie powstaną w województwie, także w powiecie inowrocławskim.

160 osób w powiecie inowrocławskim zostanie objętych opieką planowanego ośrodka, który będzie wspierać rodziny.

Urząd Marszałkowski przygotował projekt „Rodzina w centrum”, w ramach którego - we współpracy z samorządami - w naszym regionie powstaną ośrodki wspierania rodzin. Będą oferować specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Utworzone one zostaną z myślą zarówno o rodzinach naturalnych, jak i rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt zakłada stworzenie sieci centrów oferujących poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne), mediację i terapię, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających rodziny zastępcze.

- Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii jaką zawsze jest odebranie dzieci niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych - podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

W naszym powiecie, w ramach projektu, który z samorządem województwa współtworzy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zostanie objętych pomocą 160 osób. Przeżywające trudności rodziny, w tym ich dzieci będą mogły skorzystać w Centrum Wsparcia Rodziny z różnorodnej pomocy.

Warto podkreślić, iż PCPR w Inowrocławiu duży nacisk położyło na wsparcie rodzin zastępczych w formie superwizji, podczas których pod okiem terapeuty opiekunowie mają szansę przeanalizować trudne aspekty wychowawcze rodzicielstwa zastępczego. Dodajmy, że w powiecie inowrocławskim jest 166 rodzin zastępczych, w których przebywa 222 dzieci.

Oprac. (AB)

Oprac. (AB)redakcja.inowroclaw@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.