Rodzina w centrum, czyli szeroka pomoc w Golubiu-Dobrzyniu

Czytaj dalej
Fot. UM / Szymon Zdziebło
Karolina Rokitnicka

Rodzina w centrum, czyli szeroka pomoc w Golubiu-Dobrzyniu

Karolina Rokitnicka

Są nowe narzędzia wsparcia rodzin naturalnych oraz zastępczych.

W naszych powiatach powstaną ośrodki wspierania rodzin. Zajmować się będą udzielaniem specjalistycznych porad oraz pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i prawnej. Z pomocy skorzystać będą mogły rodziny naturalne i instytucje pieczy zastępczej.

Projekt "Rodzina w centrum" ma zasięg wojewódzki. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami są natomiast samorządy reprezentowane najczęściej przez Powiatowe Centra Pomocy w Rodzinie.

- Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii jaką jest odebranie dzieci niewydolnym rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla co najwyżej czternaściorga młodych ludzi - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Założono stworzenie sieci centrów wsparcia.

W ofercie ma być poradnictwo rodzinne, mediacja i terapia, warsztaty dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia, pomoc dla osób opuszczających instytucje.

- Chcemy też poszerzyć krąg kandydatów do roli rodziców zastępczych i zapewnić im profesjonalne przygotowanie w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych. Oprócz tego powstanie sześć nowych rodzinnych instytucji pieczy zastępczej - informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Z danych za 2014 rok wynika, że poza własnymi rodzinami w naszym województwie wychowuje się 4,5 tysiąca dzieci. W powiecie golubsko-dobrzyńskim funkcjonują 64 rodziny zastępcze, w powiecie rypińskim 18. W tym pierwszym wychowuje się w nich 95 dzieci. Zaplanowano wsparcie 45 osób. W tym drugim jest 30 dzieci, a wsparciem objętych zostaną 44 osoby. Zorganizowane zostanie poradnictwo, warsztaty dla rodziców, superwizje rodzin zastępczych, mediacje rodzinne, warsztaty dla dzieci i bony edukacyjne, szkolenia dla wolontariuszy. Realizacja projektu przewidziana jest od 1 lipca tego roku do końca czerwca 2018 r.

Karolina Rokitnicka

Dziennikarstwo to nie tylko moja praca, ale także pasja. Szczególnie bliskie mi sprawy lokalne, dotyczace Golubia-Dobrzynia i okolic, samorządowe, oświatowe, kultura, politykaLubię analizę danych, m. in. rankingów inwestycyjnych czy wyników edukacyjnych, a także materiały interwencyjne. W codziennej pracy bardzo cenię kontakt z drugim człowiekiem, dynamiczność, możliwość uczenia się i poznawania zagadnień, które są dla mnie zupełnie nieznane, jak np. sport czy rolnictwo :-). Dziękuję moim instruktorom za pomoc w poruszaniu się po tych niezbadanych dla mnie obszarach.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.