PTE powiadomi uposażonego o spadku [infografika]

Czytaj dalej
Fot. Marcin Waluś
Filip Pietkiewicz, IGTE

PTE powiadomi uposażonego o spadku [infografika]

Filip Pietkiewicz, IGTE

PTE bedą informować osoby uprawnione o przysługującym im prawie do wypłaty pieniędzy z konta zmarłego członka OFE.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wdrożyły przyjętą we wrześniu ubiegłego roku samoregulację w zakresie zasad wypłaty środków z OFE po śmierci członka funduszu.

Zgodnie z prawem, w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub dziedziczeniu, a wypłata nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego. Mimo wcześniejszych starań towarzystw emerytalnych, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż przysługują im takie środki lub też nie wie, jak je uzyskać.

Wychodząc naprzeciw interesom i oczekiwaniom takich osób, towarzystwa emerytalne podejmują dodatkowe działania, aby poinformować osoby uprawnione o przysługujących im prawach oraz zasadach wypłaty środków z rachunku zmarłego członka OFE. Zgodnie z procedurą dobrych praktyk, PTE, po uzyskaniu informacji z ZUS o śmierci członka OFE, zawiadamiają osoby uprawnione o możliwości wypłaty środków.

Jednocześnie PTE przesyłają takim osobom odpowiednie formularze niezbędne do wszczęcia procedury wypłaty oraz informują o konieczności przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę do jej dokonania, w tym w szczególności aktu zgonu członka OFE.

- Towarzystwa emerytalne nie mają prawnego obowiązku aktywnego informowania osób uposażonych o możliwości uzyskania środków z rachunku zmarłego członka funduszu. Obecnie jednak każda informacja powzięta z ZUS o zgonie członka OFE będzie skutkowała kontaktem PTE z uposażonym. Jest to rozwiązanie, które przyśpiesza i upraszcza cały proces wypłaty środków - tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

PTE powiadomi uposażonego o spadku [infografika]

Na stronach internetowych towarzystw znajdują się wszystkie informacje dotyczące procesu wypłaty środków po zmarłym członku OFE wraz z formularzem zgłoszenia zgonu członka OFE, a ich infolinie przygotowane są do udzielenia wszelkich informacji w tym zakresie. Dodatkowo towarzystwa emerytalne informują beneficjentów o możliwości uzyskania środków zgromadzonych na subkoncie zmarłego członka OFE w ZUS, o czym beneficjenci często nie wiedzą.

- Członkowie Izby wyszli naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przyjęli i wdrożyli wspólne standardy dotyczące informowania osób zainteresowanych wypłatami środków po zmarłych członkach OFE. Dzięki temu mogą lepiej służyć swoim klientom i ich bliskim. Jednocześnie apelujemy do członków OFE o zgłaszanie towarzystwom wszelkich zmian danych teleadresowych, co pozwoli im sprawniej komunikować się ze swoimi klientami, a także z osobami uprawnionymi do ewentualnej wypłaty zgromadzonych przez nich środków - dodaje Małgorzata Rusewicz.

Wsparcie i kooperację przy rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą pojawić się w trakcie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE, zadeklarowało także powołane niedawno Biuro Rzecznika Finansowego.

Nowe zasady z wdrożyły Powszechne Towarzystwa Emerytalne należące do IGTE: PTE Allianz Polska SA, Aviva PTE SA, AXA PTE SA, GENERALI PTE SA, MetLife PTE SA, Nationale-Nederlanden PTE SA, Nordea PTE SA, Pekao Pioneer PTE SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, Pocztylion-Arka PTE SA, PTE PZU SA.

Filip Pietkiewicz, IGTE

Filip Pietkiewicz, IGTE

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.