Prawo do wcześniejszej emerytury [dyżur z ekspertem]

Czytaj dalej
Fot. Michał Gaciarz
Lucyna Talaśka-Klich

Prawo do wcześniejszej emerytury [dyżur z ekspertem]

Lucyna Talaśka-Klich

Na pytanie Czytelnika odpowiedziała Józefa Spychała, kierownik wydziału świadczeń Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy.

Na początku marca skończyłem 60 lat i mam prawo do wcześniejszej emerytury. Żona skończy 55 lat dopiero pod koniec listopada tego roku. Mamy 8 hektarów. Myślałem, że będą mógł przekazać je na żonę, dopóki ona nie skończy 55 lat. Ale podobno nie można tak robić. Czy to prawda? I co my możemy w tej sytuacji zrobić, żebym mógł przejść na wcześniejszą emeryturę?

Prawo do wcześniejszej emerytury [dyżur z ekspertem]
Jarosław Pruss Józefa Spychała odpowiada na pytania naszych Czytelników.

Prawo do tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki: ukończenie co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn, 55 lat kobiet; udowodnienie co najmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz.277). Zgodnie z treścią art. 28 ust.4 ustawy uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W obecnym stanie prawnym, aby uzyskać prawo do wzmiankowanego świadczenia, warunki powyższe należy spełnić do końca 2017 roku.

Jeżeli przekaże Pan żonie gospodarstwo rolne, nie zostanie spełniony warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przytoczonego przepisu ustawy (małżonek będzie właścicielem gospodarstwa rolnego) i w konsekwencji nie nabędzie Pan prawa do wcześniejszej emerytury. Prawa do wcześniejszej emerytury w wieku 55 lat nie nabędzie również Pana żona. Należy zatem wziąć pod rozwagę trwałe przekazanie gospodarstwa rolnego innej osobie (sprzedaż, darowizna, dożywocie). Przepisy dopuszczają również możliwość wydzierżawienia gospodarstwa rolnego dziecku, pod warunkiem, że umowa dzierżawy spełni wszystkie warunki podane powyżej.

Lucyna Talaśka-Klich

Kieruję wspaniałym zespołem dziennikarzy, którzy rozkłada gospodarkę na czynniki pierwsze i tłumaczy Czytelnikom w jaki sposób ekonomia wpływa na życie przeciętnego Kowalskiego. Moim konikiem jest rolnictwo. Konie także są moją pasją, szczególnie huculskie i rasy wielkopolskiej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.