Poznaliśmy program budowy gruntówek według prezydenta

Czytaj dalej
Fot. Filip Kowalkowski
Anna Stasiewicz

Poznaliśmy program budowy gruntówek według prezydenta

Anna Stasiewicz

Sześć kryteriów przy wyborze kolejności ulic do budowy i przeprowadzaną co 3 lata analizę - to propozycje prezydenta Rafała Bruskiego.

Przypomnijmy, że radni zobowiązali prezydenta, by ten do 30 listopada przedstawił program budowy dróg osiedlowych w mieście.

Radni opozycji zarzucali Rafałowi Bruskiemu, że do tej pory taki harmonogram nie powstał i postulowali, by w miejskim budżecie zapisywać co roku konkretną sumę na budowę gruntówek.

Szczegóły wieloletniego programu przebudowy ulic gruntowych poznaliśmy wczoraj, chociaż o kryteriach, które mają być stosowane, ratusz wspominał już wcześniej. Bydgoskie władze chciały jednak skonsultować swoje propozycje m.in. z radami osiedli.

Jak zapowiada prezydent Rafał Bruski, program będzie realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże ranking ulic na podstawie sześciu kryteriów. A będzie to:

W jakiej kolejności będą budowane osiedlowe ulice, będzie wiadomo po podliczeniu punktów dla danej ulicy uzyskanych we wszystkich sześciu kryteriach. W sytuacji, kiedy uzyskania dla więcej niż jednej ulicy równej liczby punktów, o kolejności realizacji ma decydować kryterium związane z liczbą mieszkańców.

Prezydent chce, by częścią programu był jeden z programów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Warunkiem korzystania z tego programu jest zapewnienie finansowania na poziomie 15-25 procent wkładu własnego. Resztę dokłada wtedy miasto.


Bydgoskie remonty w liczbach
Create your own infographics

Ale nie tylko mieszkańcy czy stowarzyszenia będą mogły współfinansować budowę gruntówki. Miasto chce, by taką możliwość miały również firmy. Jeśli inwestor zewnętrzny będzie skłonny sfinansować inwestycję na poziomie co najmniej 50 procent, możliwe będzie wprowadzenie wybranej drogi gminnej nieutwardzonej na listę priorytetów inwestycyjnych. Wcześniej jednak zgodę będzie musiała wyrazić rada miasta.

Prezydent proponuje, o czym już informowaliśmy, by na program przeznaczać co roku w budżecie kwotę 17 mln zł. Już wiadomo, że by zapewnić takie finansowanie w 2016 roku, potrzebna była podwyżka stawek podatku od nieruchomości. Miasto chce też ograniczyć naprawę niektórych ulic.

W Bydgoszczy jest blisko 400 kilometrów lokalnych dróg publicznych, niemal połowa z nich nie ma utwardzonej nawierzchni.

Anna Stasiewicz

W redakcji odpowiadam za lokalny samorząd i działania władz, chociaż z racji mojego wykształcenia, w kręgu zainteresowań jest również historia oraz polityka samorządowa.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.