Posłowie zdecydowali o ziemi

Czytaj dalej
Fot. Wojciech Matusik
Agata Wodzień-Nowak

Posłowie zdecydowali o ziemi

Agata Wodzień-Nowak

Posłowie przyjęli 31 marca ustawę o wstrzymaniu sprzedaży państwowych nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw.

Czy są to korzystne rozwiązania dla rolników? - To zależy. Jeżeli chodzi o tych, którzy chcą zakupić ziemię rolną, na pewno tak - uważa Paweł Wienconek z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

- Zgoła inna ocena nowej ustawy jest tych rolników, którzy w najbliższym czasie chcą swoje grunty sprzedać. Uważają oni, i słusznie, że ograniczenia, które wprowadzone zostały ustawą, zbyt mocno ingerują we własność prywatną, którą gwarantuje nam konstytucja RP - uważa.

Sprzedaż ziemi, którą dysponuje Agancja Nieruchomości Rolnych zostaje wstrzymana na 5 lat. Zakaz nie obejmie m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Poza rolnikami indywidualnymi ziemię kupią osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa. W innych przypadkach zgodę na sprzedaż musi wyrazić prezes ANR. Po zakupie nieruchomości nabywający ma obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakaz zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Ograniczeniom nie ma podlegać obrót siedliskami, czyli “grunty rolne zabudowane o powierzchni do 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów, będą zajęte pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie (...)”.

Nowe przepisy oburzają pana Zdzisława z powiatu sepoleńskiego:

- Jak można zawłaszczać prawo do rozporządzania cudzą własnością? W ANR ograniczono sprzedaż, a pozwolono kupować kościołom! - denerwuje się rolnik.

- Jednym z wniosków przyjętych przez walne Zgromadzenie KPIR była propozycja wniesienia do ustawy zapisu o „nieingerowaniu w prawo własności i zapewnienia nietykalności w prywatnym obrocie ziemia rolną”. Większość rolników uważa, że cały proces obrotu ziemią rolną jest mocno „upaństwowiony” - komentuje Wienconek z KPIR.

Czy uchwalona ustawa wpłynie na ceny gruntów? -W początkowym okresie należy spodziewać się niewielkiego spadku cen ziemi rolnej, natomiast że w dłuższym przedziale czasowym ceny te wrócą do poziomu obecnego z tendencja wzrostową - przewiduje przedstawiciel Izby.

Agata Wodzień-Nowak

Serwis Strefa Agro powstał w czerwcu 2015 roku, a ja mam sposobność współtworzyć go od początku. Obszary, którymi interesuję się zawodowo to przede wszystkim:  • rolnictwo,

  • żywność,

  • ogrodnictwo,

  • społeczność wiejska.


Rolnictwo jest bardzo ważną częścią polskiej gospodarki i wciąż dynamicznie się zmienia, opowiadając na potrzeby i wyzwania XXI wieku. Sektor agro rozwija się i przechodzi technologiczną, cyfrową ewolucję. Rolnictwo precyzyjne przy pomocy nowoczesnych narzędzi pozwala lepiej planować, szacować i wychodzić naprzeciw potrzebom roślin czy zwierząt.


Polskie rolnictwo coraz śmielej specjalizuje się, a rolnicy podnoszą kompetencje, z szacunkiem traktując ziemię, jako warsztat pracy. Rolnictwo podobnie jak inne sektory gospodarski jest też obszarem wrażliwym na tym, co dzieje się na światowych rynkach.


Globalne wyzwania, a może wprost problemy, docierają i do naszych gospodarstw. Zmiany w handlu, zaburzenia w łańcuchach dostaw związane np. z pandemią COVID-19, wojna na Ukrainie, rynkowe gry np. ceną gazu silnie oddziałują na ciągłość i opłacalność produkcji. Dużą rolę odgrywają czynniki zewnętrzne, jak warunki atmosferyczne, a produkcja pod chmurką jest narażona na susze, nawałnice czy wymrożenia. W rolnictwie jednak nie ma czasu na przerwy i przestoje.


To sektor strategiczny, bo zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe. Z jednej strony liczą się światowe trendy, a z drugiej lokalność, którą konsumenci zaczynają na nowo doceniać. Świadome zakupy i zrównoważony rozwój jako silne trendy powodują, że zakupy prosto od rolnika są modne i poszukiwane. Przykładem są regionalne e-bazarki z bazą produktów i kontaktów bezpośrednio od producentów. Duże znaczenie ma wsparcie - dopłaty bezpośrednie i inne formy pomocy z budżetu unijnego i krajowego.


 


O tym wszystkim piszę na Strefie Agro, serwisie, który ma przynosić użyteczną wiedzę, praktyczne porady, ważne doniesienia. Jest miejsce na inspiracje i ciekawostki. To miejsce dla rolnictwa, konsumenta i powiązanych z nimi obszarów. Zachęcam do kontaktu: agata.wodzien@polskapress.pl.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.