Agnieszka Romanowicz

Pijaństwo to trudny i kosztowny problem

Alkoholizm prowadzi do upodlenia, którego świadkami są często najmłodsi. Tu obrazek z ul. Kościuszki w Świeciu. Fot. Andrzej Bartniak Alkoholizm prowadzi do upodlenia, którego świadkami są często najmłodsi. Tu obrazek z ul. Kościuszki w Świeciu.
Agnieszka Romanowicz

Diagnoza zjawiska uzależnień w gminie Świecie wykazała, że po alkohol sięgają już dzieci między 11 a 13 rokiem życia.

Diagnoza pomogła w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, przyjętego już przez Radę Miejską Świecie.

Wśród 445 ankietowanych znaleźli się: młodzież szkolna, dorośli mieszkańcy gminy i lokalni sprzedawcy alkoholu.

Z grona respondentów ze szkół podstawowych najwięcej było dzieci w kategorii 11 - 13 lat (74 proc.), pozostałe 26 proc. ma mniej niż 10 lat. 15 procent z tej grupy podało, że ich rówieśnicy spożywają już alkohol! Znaczny skok odnotowano w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Według nich upija się już 65 procent osób w ich wieku. 43 procent pije na imprezach i dyskotekach, 37 proc. na świeżym powietrzu, 11 proc. podczas szkolnych wycieczek. Co piąty uczeń upija się w domu.

Ponad połowa z nich (59 proc.) pije, żeby zaimponować kolegom. 31 proc. uczniów sięga po „procenty”, żeby lepiej się bawić. 12 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych pije, żeby zapomnieć o kłopotach - taki sam powód wskazało 16 proc. uczniów szkół podstawowych. Dostęp do alkoholu mają głównie dzięki starszym kolegom. Co czwarty uczeń podkrada go rodzicom, 12 proc. uczniów udaje się go kupić samodzielnie, 27 proc. respondentów ze szkół ponadgimnazjalnych prosi o kupno butelki obce osoby napotkane przed sklepem. Młodzież pije, chociaż ok. 75 proc. z nich jest świadoma, że alkohol uzależnia.

Wśród 150 dorosłych uczestniczących w ankiecie, 57 proc. zna osoby uzależnione od alkoholu. Dorośli są świadomi, że młodzież nie ma problemu z kupnem alkoholu, uważa tak 68 proc. respondowanych. Aż 81 proc. zna niepełnoletnich, którzy piją i 55 proc. ludzi, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu! Sami respondowani też przyznali się do picia, 34 proc. z nich sięga po alkohol kilka razy w miesiącu, 2 proc. codziennie.

O opinie poproszono też 28 sprzedawców alkoholu w gminie Świecie. Większość uważa, że nieletni mogą zaopatrzyć się w alkohol, chociaż sprzedawcy próbują temu zapobiec. 64 proc. z nich zapewniło, że wielokrotnie pytali młodo wyglądającego klienta o dowód osobisty.

Obowiązek rozwiązywania problemów alkoholowych nakłada na gminę ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Świecie przeznaczy na ten cel w 2016 roku 760 tys. zł, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pieniądze trafią m.in. na poprawę dostępności do terapeutów, pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem oraz profilaktykę i wspomaganie organizacji walczących z uzależnieniami w gminie Świecie.

Agnieszka Romanowicz

Bardzo lubię pisać i jestem wyczulona na krzywdę - to główne powody, dla których zostałam dziennikarką. Na co dzień piszę o wszystkim, a moje działki w „Gazecie Pomorskiej” to zdrowie psychiczne, uchodźcy, gaz łupkowy i pszczelarstwo. Interesuję się architekturą i kocham wieś.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.