Janina Waszczukjanina.waszczuk@pomorska.pl

Piesi powinni pamiętać o odblaskach

W debacie o bezpieczeństwie w Książnicy tucholskiej  brała udział także młodzież. Była mowa o bezpieczeństwie pieszych. Fot. Policja Tuchola W debacie o bezpieczeństwie w Książnicy tucholskiej brała udział także młodzież. Była mowa o bezpieczeństwie pieszych.
Janina Waszczukjanina.waszczuk@pomorska.pl

Policja w Tucholi zorganizowała dla mieszkańców kolejną debatę społeczną. Tym razem pod hasłem „Razem dbamy o bezpieczeństwo“.

- Spotkania mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa - informuje Brygida Zimnoch, rzeczniczka tucholskiej policji. - Pozwalają też na wymianę informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach i na wspólne rozwiązywanie. Podczas tej debaty mówiono przede wszystkim o bezpieczeństwie pieszych. Przybyło na nią wielu mieszkańców z całego powiatu. Prowadzącym spotkanie był młodszy aspirant Sylwester Suchomski.

Tematem debaty było bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, czyli grupy najbardziej narażonej na udział w zdarzeniach drogowych i najdotkliwiej odczuwającej ich skutki. A jest tym bardziej aktualny, że szybko robi się ciemno i piesi są mało widoczni, zwłaszcza ci w ciemnych ubraniach.

Wstępem do dyskusji była prezentacja multimedialna dotycząca tego zagadnienia, która przybliżyła przybyłym dane statystyczne dotyczące liczby i przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.

- Zebrani w bardzo obrazowy sposób mogli zobaczyć także, jaki wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego mają elementy odblaskowe - dodaje rzeczniczka. - Po pokazie nastąpiła ożywiona dyskusja uczestników spotkania.

Z sali padały propozycje działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Bardzo chętnie w dyskusję włączali się siedzący na sali młodzi ludzie. Wszyscy byli zgodni, że najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia liczby zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu jest profilaktyka, edukacja i sposób zachowania się na drodze wszystkich jej użytkowników. - Należy przypomnieć o przepisach, które nakazują noszenie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym - dodaje Zimnoch. - Wiele się zmieniło na lepsze, ale o tym trzeba ciągle przypominać.

Janina Waszczukjanina.waszczuk@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.