Hanka Sowińska

Pamięć o ludziach i zdarzeniach jest sensem ich życia

Podczas pożegnalnego spotkania zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz (w środku) wręczył  okolicznościowe adresy od prezydenta Rafała Bruskiego (na zdjęciu Fot. Hanka Sowińska Podczas pożegnalnego spotkania zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz (w środku) wręczył okolicznościowe adresy od prezydenta Rafała Bruskiego (na zdjęciu podziękowanie odbiera Eugeniusz Siemaszko, siedzi dr Andrzej Bogucki).
Hanka Sowińska

Z bogatymi życiorysami, bagażem doświadczeń, zawodową i życiową mądrością zrobili wiele, by z historii Bydgoszczy zachować jak najwięcej.

Pożegnalne spotkanie członków Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy wcale nie było smutne.

Były wspomnienia, świąteczne życzenia, słowo na Boże Narodzenie wygłoszone przez nestora bydgoskich duszpasterzy, 91-letniego ks. prałata Władysława Mielcarka, wieloletniego członka komitetu i dzielenie się opłatkiem.

Były też propozycje na przyszłość (mimo, że komitet już nie działa!) i deklaracje pomocy kierowane pod adresem Wojciecha Sobolewskiego, który przez ćwierć wieku pełnił funkcje sekretarza MKOPWiM (obecnie jest pełnomocnikiem prezydenta ds. ochrony miejsc pamięci narodowej).

Miejskie komitety (w Kujawsko-Pomorskiem było ponad 30), które inicjowały kolejne upamiętnienia, dbały o to, co już zostało zrobione, odtwarzały skradzione tablice (plaga ostatniej dekady!) działały przez kilkadziesiąt lat, skupiając przedstawicieli organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, nauczycieli, dziennikarzy czy zawodowych historyków. 1 sierpnia przestały istnieć. To efekt noweli ustawy o IPN, który przejął zadania b. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów w miastach i gminach (w strukturze IPN powstało Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, komitety powstaną przy oddziałach Instytutu).

Podczas pożegnalnego spotkania zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz (w środku) wręczył  okolicznościowe adresy od prezydenta Rafała Bruskiego (na zdjęciu
Zbiory w. sobolewskiego Marzec 2015 r. W sali im. Wojciecha Łochowskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie MKOPWiM. Kadencję 2015-2018 przerwała nowelizacja ustawy o IPN , który przejął kompetencje komitetu.

Efekty ostatnich lat działania bydgoskiego komitetu to m.in. nowe tablice, które przypominają takie postaci jak bp Jan Michalski, Halina Stabrowska czy Bernard Mroziński. To nowe upamiętnienia - Żydów, którzy mieszkali w Bydgoszczy i polskich mieszkańców miasta nad Brdą, którzy 3 i 4 września zwalczali niemieckich dywersantów. To również tablica na pl. Kościeleckich przypominająca gehennę kilku tysięcy mieszkańców deportowanych przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa.

Zasługą komitetu jest odnowienie pomnika w „Dolinie Śmierci” (wymieniono kilkadziesiąt skorodowanych tabliczek) i stworzenie Ściany Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej. Także odnawianie tego, co kiedyś powstało, a zostało zniszczone, jak choćby tablica poświęcona prezydentowi Leonowi Barciszewskiemu, ppor. Leszkowi Białemu czy żołnierzom Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej (Cmentarz Bohaterów).

Minionie dziewięć lat to również pielgrzymki do miejsc pamięci (m.in. do Boryszewa i Kozłowa Biskupiego) oraz udział w uroczystościach związanych z historii Polski i Bydgoszczy.

Bydgoski komitet i jego członkowie przysłużyli się miastu w sposób szczególny. Pamiętajmy o tym.

Hanka Sowińska

Zawodowe zainteresowania: zdrowie, medycyna, organizacja ochrony zdrowia, historia medycyny; historia ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych dziejów Bydgoszczy; udział w pracach różnych gremiów, których zadaniem jest ocalenie tego, co prof. Gerard Labuda nazywał \"strumieniem wieków\".

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.