Pacjencie, ubezpiecz się „wstecznie”

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Bloch
red

Pacjencie, ubezpiecz się „wstecznie”

red

Rozmowa z Barbarą Nawrocką, 
rzeczniczką prasową 
Kujawsko-Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

- Komunikat Centrali NFZ głosi: „Osoba, która w momencie 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do 
bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”. Czy dla poradni wymóg informowania o „wstecznym” ubezpieczeniu jest obowiązkowy?
- Każda placówka medyczna, która posiada umowę na 
świadczenia opieki zdrowotnej z NFZ, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do 
leczenia, powinna go o tym fakcie poinformować. Jednocześnie powinna przedstawić wynikającą z nowych przepisów możliwość „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

- Jeśli pacjent nie dowie się w 
poradni, skąd będzie wiedział o „wstecznym” ubezpieczeniu?
- NFZ będzie informował o tej możliwości pacjentów, wobec których po 12 stycznia tego roku będzie wszczynał postępowania administracyjne o zwrot kosztów udzielonych świadczeń.

- Pacjent (lub np. jego pracodawca bądź zleceniodawca) nie dokona „wstecznego” ubezpieczenia. Czy wtedy abolicja go nie będzie dotyczyć?
- Warunkiem umorzenia przez NFZ dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów we wszy-stkich rodzajach świadczeń jest dokonanie wstecznego zgłoszenia w terminach określonych w ustawie o zmianie ustawy z 28 grudnia 2016 
roku czyli w ciągu 90 dni, licząc od 12 stycznia bieżącego roku lub w ciągu 30 dni, licząc od dnia udzielenia świadczenia lub poinformowaniu przez NFZ o wszczęciu postępowania. Niedokonanie zgłoszenia w ogóle powoduje, że pacjent nie skorzysta z abolicji.

- Kto będzie płacił placówkom POZ za przyjęcie pacjentów, 
którzy nie płacili składek przed 
12 stycznia tego roku i nadal 
tego nie robią?
- NFZ poniesie koszty wizyty u lekarza POZ osoby, która 
nie ma prawa do leczenia, 
jeżeli złożyła ona oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdro-wotnej (lub system eWUŚ potwierdził jej prawo). Wprowadzone zmiany nie zmieniają sposobu rozliczania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Fundusz sfinansuje te wizyty na dotychczasowych zasadach. Wprowadzane regulacje dotyczą jedynie niedochodzenia przez NFZ kosztów udzielonego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od osoby, której prawo do 
świadczeń nie zostało potwierdzone.

12 stycznia weszły w życie przepisy, które umożliwiają łatwiejszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej (informowaliśmy o tym kilka razy). Chodzi o dwie grupy pacjentów: tych, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza, lub mają potencjalne prawo z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a nie są do niego zgłoszeni. Osoby niepłacące składek, jeśli skłamią w momencie weryfikacji, do 
lekarza rodzinnego dostaną się za darmo. Po weryfikacji NFZ nie będzie dochodził od nich zwrotu kosztów wizyty, natomiast pacjent będzie musiał oddać Funduszowi za leki 
refundowane, gdy takie 
zostaną mu przepisane.

red

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.