O stypendia można ubiegać się przez cały rok [nasz dyżur z ekspertami]

Czytaj dalej
Fot. Agata Wodzień
Ewa Abramczyk-Boguszewska

O stypendia można ubiegać się przez cały rok [nasz dyżur z ekspertami]

Ewa Abramczyk-Boguszewska

O dokumenty, terminy i dodatki do stypendium socjalnego pytali Czytelnicy podczas telefonicznego dyżuru z ekspertami z uczelni.

Na pytania odpowiadały Żaneta Komoś, przewodnicząca samorządu studenckiego UKW i Anna Ławrynowicz z działu dydaktyki i spraw studenckich UTP. Studentom UMK w Toruniu informacji udzielał Wojciech Cukrowski z działu rekrutacji i spraw studenckich UMK. Poniżej - wybrane pytania i odpowiedzi.

1. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, aby móc otrzymać stypendium socjalne?
Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest sytuacja materialna studenta, toteż konieczne jest przede wszystkim przedstawienie zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego za rok poprzedni (w tym przypadku za 2014). Trzeba też dostarczyć zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości składki zdrowotnej odprowadzonej za 2014 r. Nie może być to PIT. Wymagane jest ponadto oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym, czyli np. alimentach, dochodach z rolnictwa, rentach, zasiłkach chorobowych, dochodach uzyskanych za granicą. W szczególnych sytuacjach wymagane są dodatkowe dokumenty, o których mowa jest w regulaminach uczelni.

2. Studiuję na UMK i znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Moja mama właśnie wypowiedzenie z pracy, a wychowuje mnie sama. Czy mogę złożyć wniosek o stypendium socjalne? Podobno termin już minął.
Termin nie minął. Zgodnie z Regulaminem wnioski o stypendium socjalne można składać w UMK do 10. dnia każdego miesiąca w trakcie roku akademickiego, a w październiku do 31 października.

3. Jestem studentką UKW. Nie jestem z Bydgoszczy, ale nie wynajmuję mieszkania ani pokoju w akademiku. Na uczelnię dojeżdżam pociągiem. Czy w związku z tym mogę liczyć na jakiś dodatek do stypendium z tytułu kosztów dojazdu?
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje jedynie w przypadku zamieszkiwania w domu studenta lub innym obiekcie (stacja, mieszkanie itp.). Nie można go otrzymać z tytułu kosztów dojazdu.

4.Czy jeśli złożę wniosek o stypendium socjalne w listopadzie, otrzymam wyrównanie za październik?
Nie. Tylko złożenie wniosku w terminie wskazanym przez uczelnię gwarantuje otrzymanie stypendium na cały rok akademicki. Jeśli student złoży wniosek po terminie, otrzymuje stypendium od miesiąca, w którym dostarczył komplet dokumentów.

5.Jakie dokumenty należy złożyć o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych?
Wymagany jest wniosek oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej). W zależności od uczelni wysokość stypendium może być warunkowana stopniem niepełnosprawności (np. UTP) lub nie (np. UKW).

6. Jestem w ciąży, studiuję na UMK. Czy z powodu urodzenia dziecka uczelnia przyznaje jakąś pomoc?
Jeżeli urodzenie dziecka powoduje trudną sytuację materialną, można ubiegać się o stypendium socjalne oraz o zapomogę. Świadczenia te przyznają wydziałowe komisje stypendialne.

7. Studiuję na UTP. Mieszkam 300 km od Bydgoszczy, ale stancję wynajmuję w Toruniu, z uwagi na łatwy dojazd i tani koszt wynajmu. Czy przysługuje mi zwiększone stypendium socjalne?

Tak. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W tym przypadku odległość od miejsca zamieszkania od uczelni plus fakt wynajmowania mieszkania stanowią przesłankę do przyznania świadczenia.

8. Studiuję dwa kierunki. Czy mogę pobierać stypendia na obu? Skąd uczelnia będzie o tym wiedzieć?
Nie. Każde stypendium można otrzymać tylko na jednym kierunku studiów. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów można się o nie ubiegać na każdym studiowanym kierunku, ale otrzymać na jednym wskazanym przez siebie. Wszelkie informacje na temat pobieranych stypendiów są zamieszczane w ogólnopolskim systemie informatycznym POLon, a uczelnie otrzymują raporty o pomocy materialnej pobieranej wielokrotnie. Student ma obowiązek zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

9. Przeszłam z całego etatu na pół u tego samego pracodawcy. Czy mogę zgłosić utratę dochodu?
Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc zmniejszenie wynagrodzenia lub zmniejszenie wymiaru etatu nie stanowi dochodu utraconego. Podobnie za dochód utracony nie można uznać wypłaconych w roku 2014 nagród jubileuszowych lub przebywanie na urlopie bezpłatnym.

10. Czy zakończenie umowy o dzieło może stanowić dochód utracony?
Tak. Wprowadziła to nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Szkoła – to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. To oni tworzą ją każdego dnia. Dlatego też piszę o tym, co dla nich ważne: o ich problemach, codziennych sprawach, sukcesach i radościach. W swoich artykułach zawsze staram się pokazać dwie strony medalu, bo przecież w gruncie rzeczy chodzi nam wszystkim o to samo: o dobrą edukację dla dzieci. Sięgam również po opinie fachowców, którzy odnoszą się do aktualnej sytuacji w polskiej oświacie. Interesuje mnie też to, co dzieje się na polskich uczelniach, zwłaszcza tych z Kujawsko-Pomorskiego. Pisząc o edukacji, ciągle się czegoś uczę.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.