O przyjęciu dziecka zadecyduje większa liczba punktów

Czytaj dalej
Fot. Sławomir Kowalski
Joanna Maciejewska

O przyjęciu dziecka zadecyduje większa liczba punktów

Joanna Maciejewska

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum w Toruniu są do niej przyjmowane z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jak natomiast wyglądać będzie rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów mieszkających poza obwodem danej szkoły?

Szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami, przyjmując dzieci spoza rejonu będzie brała pod uwagę następujące kryteria lokalne: zamieszkiwanie i rozliczanie podatku dochodowego w Toruniu (16 punktów), położenie szkoły najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy rodzica (8 punktów), uczęszczanie rodzeństwa do danej placówki (4 punkty), zamieszkiwanie osób wspierających rodziców w wychowaniu dziecka w pobliżu szkoły (2 punkty).

Częściowo inne kryteria obowiązywać będą natomiast podczas rekrutacji do klas pierwszych w gimnazjach.

Trzy pierwsze kryteria pozostają bez zmian, będą jednak inaczej punktowane: zamieszkiwanie i rozliczanie podatku dochodowego w Toruniu (64 punkty), położenie szkoły najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy rodzica (32 punkty), uczęszczanie rodzeństwa do danej placówki (16 punktów). Za uczęszczanie dziecka do szkoły podstawowej w zespole szkół, do którego wchodzi gimnazjum można uzyskać 8 punktów. Pod uwagę brane będą również wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z trzech obowiązkowych przedmiotów - z polskiego, matematyki oraz języka obcego. Maksymalnie uzyskać można będzie 36 punktów za oceny.

Wśród kryteriów znalazły się również: ocena z zachowania - maksymalnie 10 punktów, świadectwo z wyróżnieniem - 4 punkty, szczególne osiągnięcia (olimpiady, konkursy, zawody) - od 1 do 10 punktów w zależności od rodzaju osiągnięcia i zajętego miejsca (więcej niż jedno szczególne osiągnięcie pozwala na uzyskanie 13 punktów). Za aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu, uczeń otrzyma 1 punkt.

W celu potwierdzenia spełaniania poszczgólnych kryteriów w wybranej szkole trzeba będzie złożyć odpowiednie dokumenty lub oświadczenia.

Jak zaznacza Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, oświadczenia składane przez rodziców w procesie rekrutacyjnym są podpisywane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły została przyjęta podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Torunia.

Joanna Maciejewska

Od września 2015 roku pracowałam w toruńskim oddziale "Gazety Pomorskiej". Od stycznia 2021 pracuję we włocławskim oddziale. Piszę między inny materiały na tematy związane z edukacją, służbą zdrowia czy miejskimi inwestycjami. Moje materiały można znaleźć zarówno w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej, a także na stronach: pomorska.pl oraz wloclawek.naszemiasto.pl.


Prywatnie pełnoetatowa mama, od zawsze zauroczona poezją śpiewaną, teatrem i podróżami.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.