Nowe zasady zawierania umów na czas określony

Czytaj dalej
Fot. 123rf.com
Opr. WG

Nowe zasady zawierania umów na czas określony

Opr. WG

Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały ograniczania czasowego trwania umowy o pracę na czas określony. W praktyce powodowało to, że pracodawcy zawierali z pracownikami umowy na okresy wieloletnie - nawet na pięć, siedem czy dziesięć lat. Po zmianach w Kodeksie pracy nie będzie to już możliwe.

Maksymalny wymiar umowy na czas określony

Wprowadzono maksymalny 33-miesięczny okres, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Jest to limit obowiązujący przez całą karierę w jednej firmie, nawet jeśli pomiędzy kolejnymi umowami wystąpią długie przerwy.
Oznacza to, że w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów na czas określony, łączny okres zatrudnienia nie powinien przekraczać 33 miesięcy. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczać, że pracownik automatycznie uważany będzie za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Na podstawie terminowych umów o pracę pracownik może być zatrudniony maksymalnie przez 3 lata - 3 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas próbny i 33 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Zmianie uległa również liczba umów o pracę na czas określony, jakie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. Nowe regulacje Kodeksu pracy przewidują maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony.

W przypadku zawarcia z tym samym pracodawcą czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie automatycznie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmiany w zasadach wypowiadania umów

Nowelizacja objęła również zasady wypowiadania terminowych umów o pracę. Wprowadzono tu dwie istotne zmiany. - Okres wypowiedzenia takiej umowy jest teraz uzależniony od stażu pracy w firmie - wyjaśnia Tomasz Sancewicz, Senior Associate z departamentu prawa pracy w kancelarii CMS Cameron McKenna. - Będzie on wynosił 2 tygodnie, jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy; miesiąc, gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy przekroczy 3 lata. W praktyce okresy wypowiedzenia umów na czas określony zostały zrównane z terminami, jakie do tej pory obowiązywały przy umowach na czas nieokreślony - dodaje ekspert.

Nowe zasady zawierania umów na czas określony
Infografika Tomasz Frączek, fot. 123rf

Nie są to jednak jedyne zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony. - Od teraz każda nowa umowa na czas określony - bez względu na cel jej zawarcia i okres jej trwania - może być wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń w tym zakresie między pracownikiem a pracodawcą - zwraca uwagę Tomasz Sancewicz.

- Poprzednio wypowiedzieć można było jedynie umowę, która była zawarta na dłużej niż 6 miesięcy i strony w umowie wyraźnie wskazały, że podlega ona wypowiedzeniu. Jeżeli obecnie obowiązująca umowa, czyli zawarta przed zmianą przepisów, nie spełnia tych warunków, to nadal nie można jej wypowiedzieć - wyjaśnia.

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony uzależniony będzie od czasu pracy w danej firmie. Każda terminowa umowa o pracę zawarta po 22 lutego 2016 roku będzie mogła zostać wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. - Przy wypowiadaniu umów na czas określony nadal nie ma obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia, jak ma to miejsce przy umowach na czas nieokreślony - komentuje ekspert.

Opr. WG

Opr. WG

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.