Jolanta Mlodecka

Na szlaku: Bielki i Świerczyn

Dwór w Świerczynie - dziś przeznaczony na mieszkania socjalne. Fot. Jolanta Młodecka Dwór w Świerczynie - dziś przeznaczony na mieszkania socjalne.
Jolanta Mlodecka

Na kujawskim szlaku znajdziemy miejscowości z bogatą historią, ciekawymi ludźmi, którzy kultywują lokalne tradycje. Tak jak na przykład w Bielkach.

Wieś Bielki przypisana jest do parafii Świerczyn. Wyszło stąd liczne grono nauczycieli, dwóch księży, a w latach międzywojennych - wójt. Bielczanie akcentują swoją obecność na forum wsi, gminy i parafii. Stanowią oparcie dla dzieci i młodzieży, ostoję tradycji i kultury małej ojczyzny.

Bielki - pochodzenia nazwy nie można jednoznacznie wyjaśnić.

Biele, Biel to trawiaste łysiny śród lasów lub mokradeł, bielem porosłe.

Tyle na temat pochodzenia nazwy znajdujemy w XIX-wiecznym „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”.

Historia wsi była trudna do ustalenia. Większość dokumentów rodzinnych i urzędowych została zniszczona w czasie wojny. Tak więc historia wsi jest oparta na przekazach ustnych lub na zapiskach w pamiętnikach mieszkańców Bielek.

Dwór w Świerczynie - dziś przeznaczony na mieszkania socjalne.
Jolanta Młodecka Cmentarz z grobami dawnych właścicieli Świerczyna.

Wieś Bielki jest stosunkowo młoda w gminie Topólka. Na podstawie dokumentów kościelnych udało się ustalić, że Bielki pojawiają się dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W rejestrze księgi parafialnej odnaleźliśmy zapis: „Działo się w Świerczynie w dniu dwudziestym czwartym kwietnia tysiąc dziewięćset szesnastego roku w godzinie pierwszej po południu stawił się Józef Górski gospodarz z Bielków, lat dwadzieścia jeden liczący stały mieszkaniec gminy Czamanin, w obecności Wawrzyńca Szymczaka, gospodarza z Świerczyna, lat trzydzieści pięć i Wojciecha Łasiego, gospodarza z Zygmuntowa, lat czterdzieści mający, i okazał nam dziecię małżeńskie oświadczając iż takowe urodzone jest w Bielkach w dniu siedemnastym, miesiąca i roku bieżącego, z małżonki Floriany z Lewandowskich”.Imię opisanego dziecka to Helena Władysława Górska, pierwsza oficjalnie odnotowana mieszkanka Bielek.

Dwór w Świerczynie - dziś przeznaczony na mieszkania socjalne.
Jolanta Młodecka Bielki na starej fotografii, z okazji 100-lecia miejscowości.

Świerczyn jest jedną z najstarszych miejscowości kujawskich, ponieważ w źródłach wspomniano o niej już w 1282 r. Był wsią szlachecką, więc można przypuszczać, że to właśnie jej właściciele wybudowali tu kościół pw. św. Mateusza i mieli nad nim prawo patronatu. Źródła milczą o świeckiej historii tej wsi. Dwór został wybudowany w 1872 r. Prawdopodobnie przez Stanisława Miecznikowskiego dla Teodora Górskiego, właściciela Świerczyna i Galonek. Jest to bliźniaczy dwór tego w Żydowie, który projektował właśnie Miecznikowski. Po drugiej wojnie światowej i nacjonalizacji majątku ziemię rozparcelowano, a w dworze utworzono szkołę, tak zwaną ochronkę, która funkcjonowała w latach 1945-1946. Potem, aż do 1978 r., był tu ośrodek zdrowia.Tekst o Bielkach na podstawie opracowania Elżbiety Pesta-Wojtysiak, przygotowanego na 100-lecie Bielek.

Jolanta Mlodecka

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.