Karolina Rokitnicka

Na chwałę i ludziom na ratunek

Przez lata zmieniały się mundury i wyposażenie. Cel pozostawał ten sam - ludziom na ratunek. Fot. OSP Przez lata zmieniały się mundury i wyposażenie. Cel pozostawał ten sam - ludziom na ratunek.
Karolina Rokitnicka

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie powstała w 1926 roku. Mieszkańcy wsi w czynie społecznym budowali remizę. Jak przez lata zmieniła się jednostka?

Komitet założycielski OSP składał się z 13 osób. Z nich wybrano pierwszy zarząd, na czele którego stanął prezes Józef Przybojewski.

- Rozwój jednostki przerwał wybuch II wojny światowej. Okupant rozwiązał wszystkie działające organizacje w tym także straże. Po zakończeniu wojny w 1945 roku OSP w Nowogrodzie wznowiła swą społeczną działalność. Wiosną 1946 roku wybrano zarząd. Prezesem został Ignacy Strzelecki - przypomina naczelnik OSP Mariusz Wrzesiński. - Uchwalono, że jednym z priorytetowych zadań będzie wybudowanie remizy. Strażacy jednak nie mogli uzyskać funduszy od państwa dźwigającego się z wojennych zniszczeń. Zaczęli organizować zabawy, festyny i loterie fantowe oraz przedstawienia teatralne.

Przez lata zmieniały się mundury i wyposażenie. Cel pozostawał ten sam - ludziom na ratunek.
OSP Remiza OSP w Nowogrodzie została wybudowana tuż po wojnie, w czynie społecznym pracowali strażacy i mieszkańcy wsi.

Budowę remizy rozpoczęto jeszcze w 1946 roku. Działkę pod budowę obiektu ofiarował druh Leon Przybyszewski. Wszystkie prace wykonali sami strażacy i społeczeństwo wsi. Budynek oddano do użytku w 1948r. Jednak należało go jeszcze zaadaptować i wyposażyć. Ostatecznie prace ukończono w latach 50.

W roku 1952 OSP Nowogród zyskała pierwszy samochód - angielski furgon moris został zakupiony z własnych środków. Pierwszym kierowcą był druh Stanisław Dzikowski.

W roku 1961 prezesem OSP został Lech Buler. Nowy zarząd wyznaczył nowe cele: rozbudowa remizy, ponieważ brakowało sali na zebrania i garażu na samochód, a także doposażenie jednostki w sprzęt gaśniczy. Na czterdziestolecie istnienia jednostki strażacy rozbudowali remizę o garaż, świetlicę, zlewnię i wybudowali basen przeciwpożarowy.

W roku 1964 posłuszeństwa odmówił pierwszy samochód OSP Nowogród. Z powodu braku części zamiennych na jego miejsce pozyskany został furgon ze skrzynią ładunkową Gaz 51. Furgon dał strażakom dodatkowe źródło finansowania, świadczyli usługi transportowe. Od 1965 roku jednostka z Nowogrodu posiadała etatowego kierowcę. Został nim druh Józef Bocianowski. Pięć lat później pozyskano pierwszy samochód pożarniczy Star 20.

Przez lata zmieniały się mundury i wyposażenie. Cel pozostawał ten sam - ludziom na ratunek.
OSP Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie sztandar zyskała dzięki wsparciu społeczeństwa, z okazji 50-lecia działalności.

W roku 1976 Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji społeczeństwo lokalne ufundowało sztandar. A Komendant Rejonowy Straży Pożarnej Zdzisław Brzuska w dowód uznania dla pracy druhów z Nowogrodu w miejsce awaryjnego stara przekazał Żuka A-15.

W roku 1978 na zebraniu sprawozdawczym z powodu zmiany miejsca zamieszkania z funkcji prezesa zrezygnował Lech Buller. Zastąpił go Bronisław Szyjkowski.

W latach 80. został przeprowadzony kapitalny remont remizy, dobudowano szatnię i bufet. W 1983 roku z inicjatywy prezesa Bronisława Szyjkowskiego została utworzona Strażacka Orkiestra Dęta, która prowadzona jest do dnia dzisiejszego. Pierwszym kapelmistrzem był dh Henryk Kołodziejski. Obecnie orkiestra gra pod batutą dh Piotra Dołęgowskiego. Rok później jednostka pozyskała prawie nowego żuka, rocznik 1983.

W 2009 roku OSP otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy star. Rok późnieij zarząd powołał Jednostkę Opera-cyjno-Techniczną. Zarząd jako główny cel postawił sobie włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trzeba jednak było sprostać licznym wymogom. W 2012 roku władze gminy podjęły decyzję o wybudowaniu garażu na potrzeby OSP. Rok później komendant powiatowy PSP przekazał volkswagena T4.

- Rok 2014 był ukoronowaniem ciężkiej pracy. Jednostce został przekazany brakujący sprzęt: torba medyczna i zestaw hydrauliczny. Po 4 latach ciężkiej pracy OSP Nowogród spełniła wymogi dotyczące jednostek KSRG - dodaje Mariusz Wrzesiński.

Jednostka skupia 60 druhów.

Przez lata zmieniały się mundury i wyposażenie. Cel pozostawał ten sam - ludziom na ratunek.
OSP Prezesi - J. Przybojewski, I. Strzelecki,L. Buler i B. Szyjkowski.
Karolina Rokitnicka

Dziennikarstwo to nie tylko moja praca, ale także pasja. Szczególnie bliskie mi sprawy lokalne, dotyczace Golubia-Dobrzynia i okolic, samorządowe, oświatowe, kultura, politykaLubię analizę danych, m. in. rankingów inwestycyjnych czy wyników edukacyjnych, a także materiały interwencyjne. W codziennej pracy bardzo cenię kontakt z drugim człowiekiem, dynamiczność, możliwość uczenia się i poznawania zagadnień, które są dla mnie zupełnie nieznane, jak np. sport czy rolnictwo :-). Dziękuję moim instruktorom za pomoc w poruszaniu się po tych niezbadanych dla mnie obszarach.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.