Możemy uratować kolejne zabytki

Czytaj dalej
Fot. Jacek Smarz
Anna Stasiewicz

Możemy uratować kolejne zabytki

Anna Stasiewicz

Wnioski do miejskiego konserwatora zabytków w Bydgoszczy można składać do połowy lutego, a nie jak dotąd, do końca marca.

- Chodzi o to, żeby właściciele zabytkowych obiektów mieli więcej czasu. By skorzystać z dotacji przyznawanej przez miasto, z remontem obiektu trzeba uporać się w bieżącym roku - mówi Sławomir Marcysiak, miejski konserwator zabytków.

W tym roku w budżecie na dofinansowanie remontów zabytków przeznaczono prawie 1,5 mln zł. Kto może otrzymać dotację? Zarówno osoba fizyczna, jak i jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Co musi być we wniosku? M.in. dane wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą, wskazanie zabytku, udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego, kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków, określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca, informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów, informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku.

Wnioski adresowane na MKZ z załącznikami są przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta przy Jezuickiej 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 52-58-59-299 i 52-58-59-298 lub na stronie www.um.bydgoszcz.pl.

Anna Stasiewicz

W redakcji odpowiadam za lokalny samorząd i działania władz, chociaż z racji mojego wykształcenia, w kręgu zainteresowań jest również historia oraz polityka samorządowa.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.