Mieszkańcy rzucają pomysły na zebraniach sołeckich. W Wysokiej zmieniono sołtysa

Czytaj dalej
Fot. Aleksander Knitter
Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Mieszkańcy rzucają pomysły na zebraniach sołeckich. W Wysokiej zmieniono sołtysa

Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Mieszkańcy trzech miejscowości z gminy Sępólno mają za sobą zebrania sołeckie. Choć problemów nie brakuje, frekwencja nie rzuca na kolana.

Mimo że mamy zimę, to i tak frekwencja kolejnych zebrań sołeckich nie jest zadowalająca. Na spotkania przychodzi średnio po 20 mieszkańców.

Starosta, burmistrz, przewodniczący rady powiatu i cały zastęp radnych z powiatu i gminy Sępólno uczestniczyli w zebraniu sołectwa Wiśniewa. Za taką frekwencję samorządowców i radnych należy pochwalić, bo to znaczy, że problemy wsi leżą im na sercu.

Tradycyjnie nie było uwag do sprawozdania za poprzedni rok. Sołtyska Sylwia Kosińska przedstawiła sprawozdanie ze swojej pracy oraz działalności rady sołeckiej oraz sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego. Wszystkie te punkty sprawozdania mieszkańcy przyjęli jednogłośnie. O planach na ten rok mówił burmistrz Waldemar Stupałkowski. Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi i pomysły. Pytali o rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, apelowali o zadbanie o drogi. Dyskutowano też o budowie ścieżki rowerowej z Kawli w kierunku Sępólna.

17 mieszkańców uczestniczyło w zebraniu sołectwa Wilkowo. Sołtys Tadeusz Pieczywek przedstawił mieszkańcom sprawozdanie z działalności za miniony rok oraz przedstawił sprawozdanie finansowe. Żadnych uwag mieszkańcy nie mieli. W Wilkowie padło kilka ciekawych wniosków. Pierwszy dotyczył uruchomienia w wyremontowanej świetlicy „zielonej” szkoły, ale do tego przydałby się remont budowy i remontu dróg chociażby w stronę i kompleksu leśnego. Natomiast sołtys Tadeusz Pieczywek zaapelował o... stację meteo, która dałaby jaśniejszy obraz pogodowy gminy Sepólno. Stacja taka miałaby też dać dowody występowania różnych zjawisk atmosferycznych, chociażby suszy.

Jeszcze wcześniej na zebraniu spotkali się mieszkańcy sołectwa Wysoka Krajeńska. Również tutaj wysoka była frekwencja samorządówców i radnych. Mieszkańców przyszło 20. Sprawozdania sołtysa Zygmunta Czarneckiego przyjęto jednogłośnie. W Wysokiej przeprowadzono wybory nowego sołtysa. Na tę funkcję zgłoszono tylko kandydaturę Elżbiety Basińskiej-Czachor. Mieszkańcy wybrali ją jednogłośnie. Czas liczenia głosów na sołtysa „ukradła” Barbara Blejder, animatorka kultury w świetlicy wiejskiej, która przedstawiła mieszkańcom w formie multimedialnej prezentację z życia wsi. Mieszkańcy apelowali do samorządowców o naprawę dróg gminnych w sołectwie oraz o poprawienie stanu drogi powiatowej przebiegających przez teren sołectwa, a także o przystanek autobusowy dla dzieci dowożonych do szkół. Mieszkańcy sugerowali również, by wieżę widokową z sołectwa Niechorz przenieść w okolice świetlicy w Wysokiej, dzięki czemu oglądający mieliby o wiele lepszy widok na Krajeński Park Krajobrazowy.

Aleksander Knitteraleksander.knitter@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.