Masz firmę? Musisz to wiedzieć [PO DYŻURZE]

Czytaj dalej
Fot. Platforma Usług Elektronicznych
Małgorzata Stempinska

Masz firmę? Musisz to wiedzieć [PO DYŻURZE]

Małgorzata Stempinska

Jakie korzyści daje Platforma Usług Elektronicznych? Co można przez nią załatwić? Jak długo obowiązuje „mały” ZUS? - m.in. o to Państwo pytali.

Na pytania odpowiadała Magdalena Flisiak, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w ZUS Oddział w Bydgoszczy.

1. Czy płatnik musi założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych?
Tak, gdy jest zobowiązany do przekazywania elektronicznie dokumentów ubezpieczeniowych. Pozostali płatnicy składek mogą taki profil utworzyć dobrowolnie.

Masz firmę? Musisz to wiedzieć [PO DYŻURZE]
Dariusz Bloch Magdalena Flisiak, naczelnik w bydgoskim ZUS.

2. Co można załatwić przez PUE?
Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury.
Płatnik składek może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (mali i średni płatnicy mogą dodatkowo wygenerować i wysyłać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe).
Świadczeniobiorca może sprawdzić informacje o otrzymywanych świadczeniach, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA.
Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich, przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA.

3. Jakie korzyści daje Platforma Usług Elektronicznych?
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez internet. PUE umożliwia:

4. Osiem lat temu zlikwidowałem firmę z branży transportowej. Przez cały ten czas pracowałem na etacie. Teraz myślę o uruchomieniu firmy w branży produkcyjnej. Czy będzie mnie obowiązywał niski ZUS?
Tak, jeśli spełnia Pan następujące warunki:

  1. nie prowadzi Pan lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności,
  2. nie wykonuje Pan działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał Pan w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 roku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku).

5. Ile wynosi niski ZUS dla nowych firm? Przez jaki czas obowiązuje?
Składki na ubezpieczenia społeczne zależą od zgłoszonej przez płatnika podstawy wymiaru. Płatnik odprowadza na konto ZUS-u odpowiedni procent zdeklarowanej podstawy wymiaru, przy czym przepisy określają wyłącznie jej minimalną wysokość. Najniższa możliwa podstawa wymiaru wynosi 30 proc . minimalnego wynagrodzenia w roku 2017 roku, czyli 600 zł. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wynosi 190,62 zł, a składka zdrowotna 297,28 zł. Razem 487,90 zł.
Okres preferencji dla nowych przedsiębiorców obowiązuje przez 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

Za styczeń - grudzień 2017 roku składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

W 2017 roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3303,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 roku, włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku, począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 roku, nie może być niższa niż: 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

6. Jakie formalności w ZUS musi załatwić osoba, która zakłada własną firmę?
Jeśli nikogo się nie zatrudnia i dokumenty zgłoszeniowe zostały dołączone do wniosku CEIDG-1 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), bezpośrednio do ZUS należy złożyć deklarację rozliczeniową (ZUS DRA).

7. Czy po zgłoszeniu działalności w urzędzie miasta muszę zgłosić się także do ZUS?
Od 20 maja 2017 roku podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 można jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić swoje dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS bez konieczności wizyty w Zakładzie. Wystarczy, że do wniosku CEIDG-1 dołączy Pan odpowiednie dokumenty np. ZUS ZUA,ZUA ZZA w zależności od ubezpieczeń.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.