Mamy już profesora z Chojnic!

Czytaj dalej
Fot. Maria Eichler
Maria Eichlermaria.eichler@pomorska.pl

Mamy już profesora z Chojnic!

Maria Eichlermaria.eichler@pomorska.pl

30 grudnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał postanowienie o nadaniu tytułu profesorskiego dr. hab. Jackowi Knopkowi.

Jacek Knopek urodził się w 1969 r. w Chojnicach; to politolog, profesor UMK. W Chojnicach ukończył: (1984) szkołę podstawową oraz (1988) Technikum Rachunkowości Rolnej. Studiował (1988-1992) historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Słupsku, gdzie uzyskał tytuł magistra historii. Równocześnie ukończył w słupskiej WSP Studium Wychowania Fizycznego oraz warsztaty dziennikarskie.

W 1992 r. podjął pracę zawodową w ZSZ nr 1 w Chojnicach jako nauczyciel wychowania fizycznego, podejmując jednocześnie współpracę naukową z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W marcu 1993 r. zatrudniony został na stanowisku asystenta w Instytucie Historii WSP w Słupsku. W lutym 1996 obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dysertację doktorską pt. Kształtowanie się, rozwój i przemiany zbiorowości polonijnej w Grecji. Od października 1996 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Politologii UMCS w Lublinie złożył w grudniu 2002 r. W następstwie rozwoju naukowego w lutym 2004 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Bydgoskiej. Od października 2005 r. pracuje w charakterze profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii UMK w Toruniu, gdzie kieruje Zakładem Międzynarodowych Stosunków Politycznych.

Jego zainteresowania badawcze to stosunki międzynarodowe, systemy polityczne, przemiany społeczne i cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne oraz polityka regionalna. Opublikował 3 monografie, 2 podręczniki i skrypty, 15 redakcji książkowych, ok. 300 publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych oraz ok. 300 publikacji prasowych.

Jest też laureatem nagrody lubelskiego Nobla. Przyznaje ją i wręcza Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

- Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania od burmistrza i ode mnie - komentuje dr Przemysław Zientkowski, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju i współpracy naukowej, który podkreśla, że chodzi nie tylko o osobisty sukces Knopka, ale także o jego wytrwałą pracę.

Maria Eichlermaria.eichler@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.