Leki dla seniora będą kłopotem dla doktora [lista leków dla seniorów]

Czytaj dalej
Fot. Jaroslaw Pruss
Agata Pustułkaredakcja@prasa.gda.pl

Leki dla seniora będą kłopotem dla doktora [lista leków dla seniorów]

Agata Pustułkaredakcja@prasa.gda.pl

Od 1 września lekarze będą mogli przepisywać seniorom 75 plus bezpłatne leki, ale przepisy są skomplikowane. Trzeba je poznać.

Musisz to przeczytać, jeśli chcesz bez problemów otrzymać bezpłatne leki przysługujące seniorom 75 plus na podstawie obowiązującej od 1 września nowej listy leków refundowanych. Jej elementem jest lista leków „S” właśnie dla najstarszych pacjentów. W komunikacie skierowanym do lekarzy specjalistów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki?

Recepty na bezpłatne leki dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, mogą wystawiać:

Czy lekarze specjaliści mogą wystawiać te recepty?

Lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro familiae). Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie.


Wideo: K. Radziwiłł: Liczymy się z możliwościami nadużyć. Darmowe leki dla seniorów będzie mógł przepisywać tylko lekarz rodzinny

źródło: TVN24/x-news

Kto jeszcze nie może wystawiać takich recept?

A co, jeśli lekarz będzie na urlopie lub zwolnieniu?

Gdy nie ma lekarza POZ, który opiekuje się na co dzień seniorem, recepty na bezpłatne leki mogą być wystawiane seniorom przez uprawnionych lekarzy POZ, którzy udzielają świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej u danego świadczeniodawcy. To oznacza, że uprawniony lekarz POZ może wystawić taką receptę seniorowi spoza swojej listy aktywnej, jeżeli jest on pacjentem innego lekarza POZ zatrudnionego albo wykonującego zawód u tego samego świadczeniodawcy.

Czy lekarz specjalista może zmienić zestaw leków?

Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, nie może być podstawą do zmiany przez lekarza specjalistę zasad leczenia (prowadzonej farmakoterapii), jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.

Kto jest uprawniony do otrzymania recepty?

Do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni pacjenci, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - od dnia 75 urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu.

Jak prawidłowo wypisać receptę na bezpłatne leki?

Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” należy wpisać symbol S. W przypadku zbiegu uprawnienia S z innym uprawnieniem dodatkowym należy wpisać oba kody uprawnień. W polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30 proc. lub 50 proc.).

W jakich wskazaniach przysługują bezpłatne leki?

Przysługują one uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.

Jakie są zasady realizacji recept na bezpłatne leki?

Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. Czyli: leki przepisane jako refundowane, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, są wydawane bezpłatnie; w przypadku zbiegu uprawnień dodatkowych leki są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.

Czy farmaceuta może dopisać literę „S”?

Farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem „S”. Dlatego lekarz wystawiający receptę uprawnionemu seniorowi powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolu „S”.

Lista leków 75 plus

Autor: Agata Pustułka

Agata Pustułkaredakcja@prasa.gda.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.