Kujawska gałąź Bacciarellich [zdjęcia]

Czytaj dalej
Fot. Rys. Jolanta Młodecka
Jolanta Młodecka

Kujawska gałąź Bacciarellich [zdjęcia]

Jolanta Młodecka

Marcello Bacciarelli urodził się w 1731 r. w Rzymie. Był włoskim malarzem. W 1766 r. trafił na dwór króla Stasia. Tego od obiadów czwartkowych.

Ród Bacciarellich pojawił się w Polsce w XVIII wieku. Rozwijał się, miał swą gałąź kujawską.

Marcello

Na polecenie króla Stanisława Augusta założył w 1766 na Zamku Królewskim w Warszawie Malarnię Królewską. Dwa lata później otrzymał szlachectwo polskie z herbem własnym, wkrótce został również generalnym dyrektorem pałaców i królewskich zbiorów sztuki. Na polecenie króla wykonał szereg scen z historii Polski oraz słynny poczet królów polskich do pokoju marmurowego Zamku Królewskiego w Warszawie. Najbardziej jednak interesowało go malarstwo portretowe, w którym był mistrzem. Zmarł w Warszawie w 1818 r.

Bogusław

Urodził się w 1889 r. w Jądrowicach koło Osięcin. Był synem Kazimierza i Stanisławy z domu Rozciszewskiej. Umiejętności pisania i czytania najprawdopodobniej nauczyła go matka. Później rozwinęli ją zatrudnieni we dworze nauczyciele. Naukę w gimnazjum w Kaliszu rozpoczął w 1899 r. Ukończył je w 1905 r. Następnie został uczniem prywatnej Szkoły Polskiej E.A.Rontalera w Warszawie, którą ukończył w 1909 r.

Na stałe osiadł w kupionym przez ojca majątku Waganiec. Był m.in. producentem cykorii dla fabryki Bohma we Włocławku. Wybudował także suszarnię. Posiadał akcje w cukrowniach w Dobrem, Wierzchosławicach, Brześciu Kujawskim, włocławskim browarze, Zjednoczonych Fabrykach Cykorii „Ferdynanda Bohma” i „Gleby” oraz Banku Cukrownictwa. Prowadził hodowlę owiec, utrzymywał stadninę koni. Zmarł w Warszawie w 1965 r.

Cezary

Urodził się w 1896 r. w Jądrowicach. Początkowo nauki pobierał - podobnie jak brat Bugusław - w domu, a następnie na wydziale agronomicznym szkoły E.A. Rontalera w Warszawie.

Po jej ukończeniu osiadł w majątku Miechowice. W 1919 r. zgłosił się na ochotnika do wojska i w następnym roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1920 r. powrócił do Miechowic. Był dobrym gospodarzem. Uprawiał buraki dla cukrowni w Brześciu Kujawskim, ale był nastawiony przede wszystkim na hodowlę, w tym koni. Prowadził działalność polityczną i społeczną, był członkiem Stronnictwa Narodowego.

W czasie okupacji wykorzystał obywatelstwo włoskie, by nieść pomoc ludności polskiej. Brał czynny udział w konspiracji, był organizatorem tajnego nauczania. Po wojnie i konfiskacie majątku osiadł w Toruniu, a po śmierci żony przeniósł się do Toronto w Kanadzie i zamieszkał z córką. Zmarł w 1982 r.

Jolanta Młodecka

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską rozpoczęłam w 1975 r. w rozgłośni oraz czasopiśmie "Alchemik" w Zakładach Azotowych" Włocławek. Byłam redaktorem naczelnym pisma. W 1989 r. przeszłam do oddziału włocławskiego "Gazety Pomorskiej". Zostałam kierownikiem oddziału. Oddelegowana zostałam następnie do "Głosu Szczecińskiego". Następnie pracowałam w oddziale w Brodnicy. Zakładałam oddziały gazety w Radziejowie, Aleksandrowie Kuj. i Ciechocinku. Ocenie współpracuję z "Gazetą Pomorską" we Włocławku.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.