Konsultacje? Warto wiedzieć, kto ogłasza [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Archiwum GP/Andrzej Muszyński
Anna Stasiewicz

Konsultacje? Warto wiedzieć, kto ogłasza [wideo]

Anna Stasiewicz

Zdaniem Jana Szopińskiego, brak odpowiednich regulacji może spowodować, że stracimy pieniądze na Gminny Program Rewitalizacji.

Przypomnijmy, że 8 sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zakłada on, że w pierwszej kolejności rewitalizacja zostanie przeprowadzona na następujących obszarach: Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto, Stary Fordon, Okole, Wilczak - Jary oraz Zimne Wody-Czersko Polskie. Na ten cel możemy pozyskać nawet 53 mln złotych.

Tymczasem zdaniem Jana Szopińskiego, wiceprzewodniczącego bydgoskiej rady miasta, istnieje realne zagrożenie, że możemy stracić te pieniądze. Dlaczego?

- Prezydent wydając orzeczenie o konsultacjach powoływał się na ustawę o rewitalizacji, tymczasem ustawa o samorządzie gminnym mówi, że to rada miasta ogłasza konsul-tacje. Tymczasem podstawy prawne w tej kwestii powinny być spójne - mówi Jan Szopiński.Zdaniem wiceprzewodniczącego, sprawę jak najszybciej trzeba uregulować. - Co prawda dotychczasowe konsultacje nie powodowały skutków prawnych, ale lepiej dmuchać na zimne - uważa Jan Szopiński.

Wiceszef rady miasta jest zdania, że powinien powstać specjalny dokument, w którym na początku każdego roku zostanie określone, które konsultacje społeczne ma ogłaszać prezydent, a które rada miasta.

- Stanowisko wyrażone przez radnego Jana Szopińskiego w interpelacji jest w przypadku konsultacji dotyczących rewitalizacji błędne - odpowiada tymczasem Michał Sztybel, dyrektor Biura Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej bydgoskiego Urzędu Miasta.

- Ustawa o rewitalizacji ma bowiem własny, wewnętrzny system partycypacji społecznej w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Postanowienia artykułu 6 ustawy, w sposób bardzo rozbudowany i niezwykle szczegółowy opisują obowiązki organów, formy prowadzenia konsultacji, terminarz czynności, ogłaszanie wyników postępowania.

Jak dodaje Michał Sztybel, Bydgoszcz przeprowadza konsultacje dotyczące programu rewitalizacji z zachowaniem trybu przewidzianego w właśnie tej ustawie.

- Nie mogą zatem zostać one uznane za wadliwe. Przeciwnie, w tym przypadku, to odstąpienie do zastosowania trybu przewidzianego w artykule 6 wskazanej ustawy mogłoby prowadzić do uznania wadliwości przeprowadzanych konsultacji. Zastosowanie uchwały rady miasta ma zastosowanie w przypadkach, gdy inne przepisy wyższego szczebla nie ustalają sposobu i form prowadzenia konsultacji - uzupełnia Michał Sztybel.

Anna Stasiewicz

W redakcji odpowiadam za lokalny samorząd i działania władz, chociaż z racji mojego wykształcenia, w kręgu zainteresowań jest również historia oraz polityka samorządowa.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.