Jeśli pracownik sam wypowie umowę o pracę, straci odprawę

Czytaj dalej
Fot. Tomasz Gola
Małgorzata Stempinska

Jeśli pracownik sam wypowie umowę o pracę, straci odprawę

Małgorzata Stempinska

Przepisy przewidują dwa rodzaje odpraw pieniężnych przysługujących pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Pierwszy rodzaj to odprawa emerytalno-rentowa. Przysługuje ona niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania umowy o pracę, o ile oczywiście spełnione zostały ustawowe przesłanki. Druga to odprawa należna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Nie ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy (cały etat czy 1/2) ani rodzaj umowy o pracę.

Jeżeli jednak to pracownik wypowiada umowę o pracę, odprawa tego rodzaju nie będzie mu przysługiwać.

Wysokość odprawy zależy od długości okresu zatrudnienia oraz od wysokości wynagrodzenia. Tak więc zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia - przy zatrudnieniu poniżej dwóch lat; dwumiesięcznego wynagrodzenia - przy zatrudnieniu od dwóch do ośmiu lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia - przy zatrudnieniu powyżej ośmiu lat. Okres zatrudnienia liczony jest od momentu nawiązania stosunku pracy u danego pracodawcy aż do jego zakończenia w wyniku rozwiązania umowy.

Z reguły pracodawcy wypłacają zwalnianym pracownikom odprawy wynikające z kodeksu pracy, czyli maksymalnie trzy pensje. Przepisy jednak dopuszczają większą hojność szefów. Zatem maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Obecnie wynosi ono 1850 zł brutto. Wynika z tego, że odprawa nie może być wyższa niż 27 750 zł (15 x 1850 zł). Od 1 stycznia 2017 roku najniższe wynagrodzenie w naszym kraju wzrośnie 2000 zł brutto. Tym samym maksymalna odprawa dla zwalnianych pracowników w przyszłym roku wzrośnie do 30 tys. zł.

Odprawa powinna być wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, a ostatecznie w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z przepisami, odprawy są obowiązkowe w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W mniejszych zakładach pracy szef nie ma obowiązku wypłaty tego świadczenia. Niemniej prawo do uzyskania odprawy może być zapisane w regulaminie wynagrodzenia obowiązującego u danego pracodawcy lub zbiorowym układzie pracy.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.