Karina Obara

Internet w regionie? Coraz szybszy

Dzięki stopniowej informatyzacji województwa, do niemal wszystkich szkół podstawowych w regionie trafiło w sumie 4,5 tysiąca tablic interaktywnych. Fot. Seidler Slawomir/zdjęcie ilustracyjne Dzięki stopniowej informatyzacji województwa, do niemal wszystkich szkół podstawowych w regionie trafiło w sumie 4,5 tysiąca tablic interaktywnych.
Karina Obara

Jeszcze cztery lata temu 
spółka KPSI miała poważne kłopoty z informatyzacją 
województwa. Dziś wychodzi na prostą i pokazuje efekty.

Spółkę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna odpowiedzialną za projekt informatyzacji województwa powołał jeszcze marszałek Waldemar Achramowicz w 2002 r.

Piotr Całbecki przejął schedę po poprzedniku, w momencie gdy w spółkę zainwestowanych było już 30 mln zł. Cztery lata temu było to już prawie 80 mln zł. Spółka jednak wciąż nie mogła zrealizować zadania, do 
którego została powołana.

Dzięki projektowi „Szerokopasmowa radiowa sieć dostępowa LTD”, urzędy, szpitale i szkoły w województwie płacić miały nawet kilka tysięcy mniej, niż płacą dotychczas.

Co się zmieniło?

Zdaniem Ryszarda Rumińskiego, wicedyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji w UM, prace są bardzo zaawansowane.

- Na informatyzację województwa składa się szereg zrealizowanych w kilku ostatnich latach e-projektów z różnych dziedzin życia, o wartości ponad 150 milionów złotych - mówi. - Nowoczesność tych rozwiązań polega na budowie systemów w szerokiej formule partnerskiej, w oparciu o model chmury obliczeniowej i udostępnianie oprogramowania w schemacie SAAS, gdzie klient korzysta z gotowego produktu, funkcjonalności bez troski o infrastrukturę czy sprzęt.

W zakresie e-zdrowia zmodernizowano i rozbudowo infrastrukturę informatyczną 25 wojewódzkich, uniwersyteckich, powiatowych i miejskich jednostek służby zdrowia.

Zakupiono cyfrowe urządzenia do diagnostyki obrazowej RTG, co umożliwia szybsze i tańsze wykonywanie badań oraz błyskawiczne przesyłanie ich w systemach informatycznych. Zmodernizowano także szpitalne systemy informatyczne, które umożliwiają prowadzenie pełnej, elektronicznej dokumentacji medycznej.

- W realizację projektów z 
obszaru e-administracji zaangażowało się ponad 150 jednostek samorządu terytorialnego - dodaje dyrektor Rumiński. 
- W ramach budowy systemu informacji przestrzennej powstał internetowy geoportal bogaty w zasoby informacyjne dla mieszkańców. System uzyskał doskonałe oceny Ministerstwa Cyfryzacji. Wdrożyliśmy także oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów udostępniane dla partnerów projektu.

Z myślą o mieszkańcach

Sukcesem jest także realizacja planów w obszarze e-edukacji czy e-kultury. Do niemal wszystkich szkół podstawowych (klasy 1-6) trafiło w sumie 4,5 tysiąca tablic interaktywnych. Na wyposażenie trzech Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku trafiło 15 mobilnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, które wypożyczane są szkołom.

W każdym z trzech KPCEN
-ów powstała też pracownia stacjonarna do szkolenia nauczycieli. W ramach projektu utworzono również Kujawsko
-Pomorską Platformę Edukacyjną EDUPOLIS.

W planach jest rozbudowa systemu informacji przestrzennej, który zostanie uzupełniony o nowe dane uzyskane poprzez ucyfrowienie mapy zasadniczej na obszarze całego województwa. Ponadto rozbudowane zostaną usługi dla mieszkańców, które będą również zintegrowane z projektami rządowymi (obywatel.gov.pl).

W przygotowaniu jest projekt regionalnego repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, które umożliwi pacjentom i lekarzom dostęp do 
elektronicznej dokumentacji medycznej uzyskiwanej ze szpitali i przychodni z terenu województwa.

Kolejny projekt poświęcony będzie digitalizacji zasobów kultury, który zakłada utworzenie regionalnego repozytorium wspólnie z 76 jednostkami kultury. W zasobach znajdą się materiały skanowane, fotografie, filmy oraz nagrania dźwiękowe.
Anita Nizioł, dyrektor ds. planowania i rozwoju KPSI też korzystnie ocenia postęp prac.

- Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna świadczy usługi sprzedaży transmisji danych zarówno o dużych przepływnościach dla szpitali, jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz przedsiębiorców, jak i dostępu do internetu indywidualnym mieszkańcom, zwłaszcza na wykluczonych cyfrowo obszarach województwa kujawsko-pomorskiego - tłumaczy.

Lepsze połączenia

W 2015 roku Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna zrealizowała dwa duże projekty infrastrukturalne.

To budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej dla województwa oraz budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową.
Pierwszy z nich dotyczył budowy sieci radiowej w stan-dardzie LTE, jego wartość to około 45 mln zł. W ramach projektu rozbudowano infrastrukturę samorządowej sieci szerokopasmowej o warstwę dostępową, składającą się z 38 punktów dystrybucji sygnału radiowego w technologii LTE.

W ramach drugiego projektu, wartego ponad 4 miliony złotych, wykonano przyłącza światłowodowe do 16 szpitali oraz 14 starostw powiatowych o długości 49,5 kilometra.

Karina Obara

Polityka, psychologia i kultura są ze sobą nierozerwalnie związane i dlatego fascynują mnie dziennikarsko. To, co ludzie wyprawiają na tych polach jest warte pokazania. Zdanie niech każdy wyrobi sobie sam:-)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.