Gdy pokrywamy koszt pogrzebu

Czytaj dalej
Fot. Filip Kowalkowski
Ewa Abramczyk-Boguszewska

Gdy pokrywamy koszt pogrzebu

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Zasiłek pogrzebowy przysługuje przede wszystkim bliskim osoby zmarłej. Trzeba jednak pamiętać, aby wniosek o świadczenie złożyć w terminie.

Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 4 tys. zł (od 1 marca 2011 roku). Jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym przez ZUS lub KRUS. Przepisy w tym zakresie reguluje Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych.

Jak wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, o zasiłek pogrzebowy może ubiegać osoba, która pokryła koszty pochówku:

Zasiłek przysługuje także w razie śmierci osoby, która:

Członkami rodziny są:

Jeżeli koszty pogrzebu pokrywapracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, instytucja zakonna lub diecezjalna, to zasiłek przysługuje właśnie tym podmiotom. Dotyczy to także sytuacji, gdy pochówek jest sfinansowany przez osobę spoza rodziny. Gdy natomiast pogrzeb organizowany jest na koszt państwa, organizacji polityczne lub społecznej, lecz członek rodziny częściowo go pokrył, to wówczas zasiłek przysługuje mu w pełnej wysokości Jeśli z kolei za organizację pogrzebu zapłaciło kilka osób, to wówczas zasiłek jest dzielony pomiędzy nie.

O zasiłek pogrzebowy można się ubiegać w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli było to niemożliwe, wówczas prawo to wygasa w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia pogrzebu.

Za uzasadnione przyczyny takiej sytuacji uznaje się: późniejsze odnalezienie zwłok, niemożność ich zidentyfikowania w podstawowym terminie, a także inne powody całkowicie niezależne od osoby składającej wniosek.

Do wniosku (ZUS Z-12; KRUS SR-26) należy dołączyć:

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Szkoła – to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. To oni tworzą ją każdego dnia. Dlatego też piszę o tym, co dla nich ważne: o ich problemach, codziennych sprawach, sukcesach i radościach. W swoich artykułach zawsze staram się pokazać dwie strony medalu, bo przecież w gruncie rzeczy chodzi nam wszystkim o to samo: o dobrą edukację dla dzieci. Sięgam również po opinie fachowców, którzy odnoszą się do aktualnej sytuacji w polskiej oświacie. Interesuje mnie też to, co dzieje się na polskich uczelniach, zwłaszcza tych z Kujawsko-Pomorskiego. Pisząc o edukacji, ciągle się czegoś uczę.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.