Dzierżawy na dłużej. Są zmiany [infografika]

Czytaj dalej
Fot. Wojciech Matusik
Lucyna Talaśka-Klich

Dzierżawy na dłużej. Są zmiany [infografika]

Lucyna Talaśka-Klich

Nawet do piętnastu lat może zostać wydłużona dzierżawa państwowych gruntów dla rolników.

- Zrezygnowałem z dzierżawienia państwowych gruntów z powodu wysokich kosztów - mówi Stanisław Kamionka, rolnik ze Stolna (pow. chełmiński). - Ostatnie lata nie są najlepsze dla rolnictwa ze względu na anomalia pogodowe, więc ta opłacalność produkcji jeszcze spadła. Niestety, rolnicy biorący udział w przetargach często sami podbijają koszty dzierżawy.

On długo dzierżawił państwowe grunty, ale umowę odnawiał co 5 lat.

Od czerwca jest inaczej

Teraz będzie inaczej. - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych 31 maja 2016 roku wydał nowe zasady dotyczące wydłużania umów dzierżaw nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - informuje Adam Koc, z-ca kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem w bydgoskim oddziale ANR. - Aby zapewnić stabilność rolnikom indywidualnym prowadzącym gospodarstwa rodzinne w skład, których wchodzą grunty dzie-rżawione od agencji, umowa dzierżawy może być wydłużona do 15 lat.

- Wydłużenie terminu dzierżawy to dobry pomysł - ocenia rolnik ze Stolna. - Bo pięć lat, to zbyt krótki okres, żeby rolnik mógł zaplanować produkcję na ziemi, o którą dba od tak krótkiego czasu.

Zdaniem gospodarza, jeśli rolnik dba o nią właściwie, jak o swoją, to efekty będą odczuwalne dopiero po latach. - Dlatego dłuższe okresy dzierżawy mogą pomóc rolnikom - dodaje.

Dyrektor przeanalizuje

Z kolei dzierżawcy, którzy nie są rolnikami indywidualnymi, mogą ubiegać się o przedłużenie umowy dzierżawy do 8 lat.

Dzierżawy na dłużej. Są zmiany [infografika]

- W takich przypadkach dyrektor oddziału będzie analizował aktualną sytuację dzierżawcy - profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach pomocowych, poziom zatrudnienia, nakłady poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej - dodaje Adam Koc.- Brane będą pod uwagę również sygnały zgłaszane przez okolicznych rolników, co do zapotrzebowania na grunty.

Bydgoski Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w pierwszym kwartale 2016 r. wydzierżawił już sporo gruntów (szczegóły w infografice), a sporo jeszcze wydzierżawi. Państwowa ziemia, którą będą mogli użytkować rolnicy, znajduje się w gminach: Brodnica, Bobrowo, Jabłono-wo Pom., Mrocza, Chełmża, Szubin, Łysomice, Łubianka, Tuchola, Kęsowo i Gostycyn.

Kupić też można, ale mniej

Poza tym bydgoski oddział sprzedaje państwowe działki o powierzchni nie większej niż dwa hektary.

- Zachęcamy jednak do składania wniosków, szczególnie przez rolników indywidualnych, o kupno większych nieruchomości powyżej dwóch hektarów, wskazując jednocześnie argumentację przemawiającą za zrealizowaniem tej sprzedaży - dodaje Adam Koc.

Można pisać do prezesa

Zgodnie bowiem z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z 14 kwietnia 2016 roku), minister rolnictwa może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Przypominamy, że 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W związku z powyższym - zdaniem Adama Koca - jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej ma być osoba, która posiada kwalifikacje rolnicze i zamierza utworzyć gospodarstwo rodzinne, to właśnie ona powinna wnioskować do prezesa agencji o zgodę na nabycie.

Jeżeli natomiast nabywcą ma być ktoś, kto nie posiada kwalifikacji rolniczych oraz nie jest zainteresowany tworzeniem gospodarstwa rodzinnego, wówczas wniosek do prezesa agencji składa sprzedający.

Szef oddziału wyda zgodę

- Aby ułatwić kontakt osobom ubiegającym się o zgodę na nabycie, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podjął decyzję, że w jego imieniu te zgody będzie wydawał właściwy dyrektor Oddział Terenowego - wyjaśnia Adam Koc.

W przypadku nieruchomo-ści leżących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, taką zgodę może wydać dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Adres: ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 52 50 801.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące dzierżawy lub zakupu państwowych gruntów rolnych, przesyłajcie je w e-mai-lach. Adres: lucyna.talaska@pomorska.pl.

Odpowie na nie Grzegorz Smytry, dyrektor bydgoskiego oddziału ANR, który 23 czerwca będzie pełnił telefoniczny dyżur w naszej redakcji.

Lucyna Talaśka-Klich

Kieruję wspaniałym zespołem dziennikarzy, którzy rozkłada gospodarkę na czynniki pierwsze i tłumaczy Czytelnikom w jaki sposób ekonomia wpływa na życie przeciętnego Kowalskiego. Moim konikiem jest rolnictwo. Konie także są moją pasją, szczególnie huculskie i rasy wielkopolskiej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.