Karolina Rokitnicka

Działalności turystycznej to tutaj raczej nie widać...

- Działka w chwili obecnej wyglada makabrycznie, składowane sa odpady, wycinane drzewa - informuje nasz Czytelnik. Fot. C - Działka w chwili obecnej wyglada makabrycznie, składowane sa odpady, wycinane drzewa - informuje nasz Czytelnik.
Karolina Rokitnicka

Użytkowanie 26 ha w Elgiszewie budzi wątpliwości. O nieprawidłowościach zawiadomił urzędników, naszą redakcję i policję mieszkaniec wsi.

Działkę kilka lat temu gmina sprzedała prywatnej osobie. Grunty te w planie zagospodarowania są przeznaczone pod usługi turystyczne. - Działka w chwili obecnej wygląda makabrycznie. Prawdopodobnie na tym terenie prowadzone są prace wydobycia kruszywa,a w miejscu wyrobisk składowane są odpady. Wycinane są drzewa. Składowane śmieci mogą zanieczyszczać wody gruntowe i wpływają na zanieczyszczenie środowiska - informuje mieszkaniec Elgiszewa.

Problem ten został zgłoszony m.in. do starostwa powiatowego. - Przekazano sprawę zgodnie z kompetencjami do wójta gminy Ciechocin - w zakresie nielegalnego składowania odpadów i do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku - w zakresie nielegalnego wydobywania piasków i żwirów -mówi Anna Hossa-Górna, kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Co w sprawie zawiadomienia zrobiła gmina? - Właściciel nieruchomości otrzymał w latach 2014-2015 zezwolenia na wycinkę 745 drzew. Po złożeniu wniosków o wydanie zezwoleń, a przed wydaniem każdej z decyzji przeprowadzane były oględziny drzew - informuje sekretarz urzędu w Ciechocinie Grażyna Grzecznowska. - Usunięcie drzew związane było z przygotowaniem tego terenu pod inwestycje wynikające z miejscowego planu zagospodarowania.

Niestety podpisane umowy i wydane decyzje nie precyzują w jakim czasie inwestor ma uruchomić działalność turystyczno-rekreacyjną.

- Jeżeli chodzi o nieprawidłowe wykorzystanie działki, to nie było oficjalnego zawiadomienia, nie podjęto żadnych kroków w tym zakresie - wyjaśnia Grażyna Grzecznowska.

Nad sprawą pochyliła się policja. - Prowadzone jest dochodzenie w sprawie ujawnienia wydobycia kopaliny ze złóż bez wymaganych prawem koncesji w kierunku przestępstwa określonego w art. 176 ust. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Podstawą wszczęcia postępowania było zawiadomienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. Na tym etapie gromadzone są materiały dowodowe, nikomu nie przedstawiono zarzutów - informuje mł. asp. Justyna Skrobiszew-ska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Golu-biu-Dobrzyniu.

Karolina Rokitnicka

Dziennikarstwo to nie tylko moja praca, ale także pasja. Szczególnie bliskie mi sprawy lokalne, dotyczace Golubia-Dobrzynia i okolic, samorządowe, oświatowe, kultura, politykaLubię analizę danych, m. in. rankingów inwestycyjnych czy wyników edukacyjnych, a także materiały interwencyjne. W codziennej pracy bardzo cenię kontakt z drugim człowiekiem, dynamiczność, możliwość uczenia się i poznawania zagadnień, które są dla mnie zupełnie nieznane, jak np. sport czy rolnictwo :-). Dziękuję moim instruktorom za pomoc w poruszaniu się po tych niezbadanych dla mnie obszarach.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.