Dom na wodzie. Zobacz, jak zrealizować to oryginalne marzenie na własne M

Czytaj dalej
Fot. Pawel Relikowski
Sławomir Bobberedakcja@polskatimses.pl

Dom na wodzie. Zobacz, jak zrealizować to oryginalne marzenie na własne M

Sławomir Bobberedakcja@polskatimses.pl

Osoby, które wróciły z krajów, gdzie domy na wodzie nie są niczym nadzwyczajnym, chciałyby powielić zachodnie zastosowania i u nas.

Zwolennicy takiego budownictwa mówią, że użytkowanie domu na wodzie to spore oszczędności w porównaniu z klasycznym budownictwem. Aby stać się właścicielem takiej nieruchomości, nie trzeba mieć działki. Ten fakt sprawia, że inwestycja tanieje o ok. 100 tys. zł.

Trudno jednak przygotować taki projekt od strony formalno-prawnej, bo domu na wodzie nie można „parkować” gdzie się chce i jak się chce. Wskazówek na ten temat udzieliła nam Anna Małysz, rzecznik prasowy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Zgodnie z artykułem 123a ustawy Prawo wodne postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Przed złożeniem zgłoszenia należy przedłożyć właściwemu terytorialnie RZGW celem rozpatrzenia, dokumenty z następującymi informacjami: wymiary jednostki pływającej, kopię projektu domu, mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym miejscem cumowania, aktualny wypis z rejestru gruntów dla działki, na której będzie cumowany dom, pisemną informację o sposobie podłączenia mediów i odbioru nieczystości z obiektu, uzgodnienie z właściwym terytorialnie Urzędem Żeglugi Śródlądowej. W przypadku wyboru lokalizacji na brzegu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, do dokumentów należy dołączyć decyzję dyrektora RZGW o zwolnieniu z zakazów określonych w art. 88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne. Do powyższych dokumentów należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po uzgodnieniu dokumentów z regionalnym zarządem, trzeba jeszcze dokonać zgłoszenia właściwemu organowi postoju na wodach płynących obiektów pływających lub statków na cele mieszkaniowe lub usługowe. Tym organem jest właściwy miejscowo starosta, lub - jeśli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych - dyrektor RZGW. W zgłoszeniu trzeba podać wiele szczegółowych informacji.

Starosta lub dyrektor RZGW mają 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub nałożenie obowiązku uzupełnienia danych. Przy braku sprzeciwu wnioskodawca może się zwrócić do regionalnego zarządu z wnioskiem o umowę na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi lub umowę na postój i cumowanie.

Należność wynosi 12,19 zł za użytkowanie 1 mkw.² gruntu pokrytego wodą.

Autor: Sławomir Bobbe

Sławomir Bobberedakcja@polskatimses.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.