Dla rodziny- świadczenia i urlopy

Czytaj dalej
Fot. Piotr Idem
Jolanta Zielazna

Dla rodziny- świadczenia i urlopy

Jolanta Zielazna

Duże zmiany, ale pozytywne, czekają rodziców od 1 stycznia. Część odzyska świadczenia rodzinne, inni dostaną świadczenia rodzicielskie.

W świadczeniach rodzinnych wchodzi w życie zasada nazwana „złotówka za złotówkę”. To znaczy, że przekroczenie limitu dochodów uprawniających do zasiłku rodzinnego nie spowoduje utraty pomocy. Kwota „rodzinnego” zostanie zmniejszona o tyle złotych, o ile przekroczony został limit dochodów. Ważne, by do wypłaty zostało nie mniej niż 20 zł zasiłku.

Obecnie prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł ( w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 664 zł). W praktyce progi okażą się wyższe, ale świadczenia będą niższe.

Nowością jest świadczenie rodzicielskie. To 1000-złotowe wsparcie wypłacane będzie od stycznia osobom, które urodziły dziecko, a nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnieni do niego będą więc bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, uczniowie, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Ta pomoc nie jest uzależniona od dochodu, nie podlega opodatkowaniu i innym obciążeniom.

1000-złotowe świadczenie z zasady wypłacane jest przez 52 tygodnie. Dłużej w przypadku ciąży mnogiej:

Nie zmienia się jednak kwota. Pomoc wypłacana jest także w przypadku przysposobienia i objęcia dzieci opieką.Bezrobotni, którym przyznane zostanie świadczenie rodzicielskie, nie stracą statusu osoby bezrobotnej.

Z tej pomocy będą też mogli skorzystać rodzice dzieci, które urodziły się przed 1 stycznia 2016, jeśli od porodu nie minęły 52 tygodnie. Na przykład, na dziecko urodzone w październiku 2015 pomoc wypłacana będzie przez 9 miesięcy.

Jeśli jedno z rodziców jest uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, to drugie nie ma prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Wnioski o świadczenia rodzicielskie składać można (po 1 stycznia) w tych jednostkach, które zajmują się wypłatą świadczeń rodzinnych (urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej). Wyjątkiem są rolnicy.


Świadczenia dla Polaków
Create your own infographics

Całkowity wymiar urlopu na opiekę nad dzieckiem się nie zmieni, zostanie jednak inaczej podzielony. Zlikwidowany zostanie dodatkowy urlop macierzyński, a w to miejsce wydłużony urlop rodzicielski. W zależności od liczby urodzonych dzieci będzie trwał nie 26, ale 32 lub 34 tygodnie, wydłuży się więc o 6 lub 8 tygodni.

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni (od 31 do 37 przy porodach mnogich). Rodzicielski będzie przysługiwał bezpośrednio po nim, można go będzie wykorzystać od razu lub w czterech częściach, ale nie dłużej niż dziecko skończy 6 lat. Ostatnia część nie może być dłuższa niż 16 tygodni.

Urlop rodzicielski można łączyć z pracą u pracodawcy, który nam go udzielił. Jednak nie może to być więcej niż pół etatu. Wymiar urlopu zostaje proporcjonalnie wydłużony, zasiłek pomniejszony, dłuższa jest ochrona przed zwolnieniem.

Na wykorzystanie urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) będzie nie 12 miesięcy, a 24. Będzie go można rozbić na dwie części. Ten urlop jest wyłącznie dla ojca dziecka. Jeśli go nie wykorzysta - przepada.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.