Czy emeryt może starać się o sanatorium z ZUS? [dyżur pomorska.pl]

Czytaj dalej
Fot. Przemysław Świderski
Małgorzata Stempinska

Czy emeryt może starać się o sanatorium z ZUS? [dyżur pomorska.pl]

Małgorzata Stempinska

Czy emeryt może starać się o sanatorium z ZUS? Jak długo się czeka na wyjazd? Czy pacjent ponosi jakieś koszty? - o to najczęściej pytali Czytelnicy.

Na Państwa pytania odpowiadały Anna Osowska oraz Małgorzata Szczuryk z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS Oddział w Bydgoszczy.

1. Jestem na rencie z powodu schorzeń kręgosłupa. Przeszłam dwie operacje w tym zakresie. Mam 49 lat. Czy mogę składać wniosek o sanatorium z ZUS?
Jeśli pobiera Pani rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie rokuje Pani odzyskanie zdolności do pracy, to po przeprowadzonej rehabilitacji może Pani skorzystać z rehabilitacji z ZUS.

2. Córka pobiera rentę socjalną. Czy może wyjechać do sanatorium z ZUS?
Niestety, z rehabilitacji z ZUS nie mogą korzystać osoby pobierające rentę socjalną.

3. Z żoną jesteśmy emerytami. W styczniu złożyliśmy w NFZ wniosek o wyjazd do sanatorium. Będziemy czekać ponad 2 lata. Czy w związku z tym możemy się starać o wyjazd do sanatorium z ZUS?
Niestety, nie. Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS nie jest skierowany do emerytów. Możecie Państwo ubiegać się o sanatorium tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy emeryt może starać się o sanatorium z ZUS? [dyżur pomorska.pl]
Tomasz Czachorowski Anna Osowska

4. Jak długo trzeba czekać na sanatorium z ZUS?
Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni. Może się jednak wydłużyć, w zależności od tego na jakie schorzenie osoba jest kierowana.

5. Mam 73 lata. Jestem emerytem i rencistą III grupy. Czy mogę wyjechać do sanatorium z ZUS?
Jeśli pobiera Pan rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokuje Pan odzyskanie zdolności do pracy, wniosek może Pan złożyć w dowolnej placówce ZUS. Natomiast jeśli Pan jest emerytem, nie może Pan skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

6. Czy zasłużeni krwiodawcy mają jakieś przywileje dotyczące wyjazdu do sanatorium z ZUS? Dodam, że jestem rencistą i mam przyznaną rentę na czas określony.
Niestety, nie ma Pan żadnych przywilejów dotyczących wyjazdu do sanatorium jako zasłużony krwiodawca. Jeśli pobiera Pan rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, może Pan oczywiście skorzystać z rehabilitacji z ZUS.

7. Czy pacjent wyjeżdżający do sanatorium z ZUS ponosi jakieś koszty?
Rehabilitacja jest bezpłatna. ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania i z powrotem do wysokości ceny bilety najtańszego środka komunikacji publicznej.

8. Wykorzystałem 182 dni chorobowego. Lekarz przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące. Czy mogę ubiegać się o wyjazd do sanatorium z ZUS?
Tak. Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, rokujące odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzonej rehabilitacji.

9. Jak długo trwa rehabilitacja lecznicza z ZUS?
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.

10. Mieszkam w Bydgoszczy. Czy mogę skorzystać z rehabilitacji w miejscu swojego zamieszkania?
Może Pani zostać skierowana na rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym (bez noclegu w ośrodku) lub stacjonarnie (z zakwaterowaniem i noclegiem w ośrodku). O tym, czy skorzysta Pani z rehabilitacji w Bydgoszczy czy wyjedzie do ośrodka rehabilitacyjnego, decyduje lekarz orzecznik ZUS.

11. Czy zawsze trzeba złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą z ZUS?
Nie. Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie takie lekarz orzecznik ZUS może wydać: na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, podczas orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych albo okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

12. Kto wystawia wniosek o rehabilitację leczniczą z ZUS?
Wniosek może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, bez względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, także w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

13. Pracuję i mam do emerytury trzy lata. Rok temu skorzystałem z rehabilitacji z ZUS. Czy mogę ponownie złożyć wniosek o sanatorium?
Oczywiście może Pan złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą z ZUS.

14. Od lat mam problemy z kręgosłupem. Czy mogę skorzystać z rehabilitacji na narząd ruchu w przychodni rejonowej?
Niestety, nie. ZUS nie posiada własnych ośrodków i prowadzi rehabilitację na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi, spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, lokalowe, kadrowe i medyczne.

Czy emeryt może starać się o sanatorium z ZUS? [dyżur pomorska.pl]
Tomasz Czachorowski Małgorzata Szczuryk

15. Mam problemy z układem krążenia. Czy mogę uzyskać informację, z jakich zabiegów będę mógł korzystać w ośrodku
Po przyjęciu do ośrodka pacjent jest badany. Program rehabilitacji ustalany jest indywidualnie i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W zależności od rodzaju, przebiegu i stopnia zaawansowania choroby pacjent jest kwalifikowany do określonego modelu rehabilitacji. Podstawą rehabilitacji są odpowiednio dobrane ćwiczenia i treningi fizyczne, służące poprawie wydolności układu krążenia i ogólnej sprawności fizycznej.

16. Jestem nauczycielem z długim stażem zawodowym i mam problemy z głosem. Czy ZUS może mnie skierować na rehabilitację?
Oczywiście. Może Pan skorzystać z rehabilitacji leczniczej z ZUS, gdyż posiadamy ośrodki na schorzenia narządu głosu.

17. Jestem osobą pracującą nie pobierającą żadnych świadczeń. Czy mogę ubiegać się o sanatorium z ZUS?
Tak. Rehabilitacja z ZUS jest skierowana m.in. do osób ubezpieczonych w ZUS, zagrożonych długotrwałą niezdolnością do pracy, nie pobierających żadnych świadczeń. Należy w tym celu złożyć wniosek o rehabilitację w dowolnej jednostce ZUS.

18. Pracuję, więc rehabilitację mogę odbyć tylko w okresie wakacyjnym. Czy mogę uzgodnić z ZUS termin dla mnie dogodny?
Jeśli ZUS posiada wolne miejsca w ośrodkach rehabilitacyjnych w okresie wakacyjnym, to oczywiście przychyli się do Pani prośby.

19. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Czy mogę skorzystać z rehabilitacji z ZUS?
Jeśli Pan pobiera zasiłek dla bezrobotnych, to może Pan ubiegać się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS.

20. Pobieram zasiłek chorobowy z ZUS. Czy mogę skorzystać z rehabilitacji?
Tak. Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne- rokujące odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzonej rehabilitacji.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.