Cztery miliony na cztery programy

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Bloch
Anna Stasiewicz

Cztery miliony na cztery programy

Anna Stasiewicz

Wszystkie cztery projekty otrzymały dofinansowanie w ramach programy Interreg Europa Środkowa. Program jest realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Wiedeń. Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

Bydgoszcz na cztery projekty otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. To spory sukces naszego miasta, bo do pierwszego etapu zgłoszono aż 620 projektów, z czego wybrano 90. W drugim etapie spośród 90 projektów, zaledwie 35 otrzyma dofinansowanie. W tej grupie są 4 bydgoskie projekty.

Dwa z nich dotyczą energii i jak najbardziej efektywnego zarządzania. Jeden projekt dotyczy zarządzania energią w instytucjach publicznych. Jednym z efektów ma być utworzenie biura zarządzania energią. Miasto chce też opracować narzędzia do zbierania i analizowania danych energetycznych. Kolejny projekt również dotyczy energii, ale tym razem w budynkach szkolnych. Ma powstać m.in. plan energetyczny szkół inteligentnych, a nawet podręcznik oszczędzania energii dla szkół.

Kolejny projekt ma na celu m.in. zarządzenie obiektami użyteczności publicznej, które obecnie nie są używane. Ostatni projekt dotyczy rekultywacji terenów poprzemysłowych. W Bydgoszczy jest to obszar po byłym Zachemie. Prezydent Rafał Bruski przyznał niedawno, że chce wykorzystać gospodarczo te tereny.

Projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, pozwoli m.in. na pilotażowe badania polegające na badaniu wpływu terenów pozachemowskich na sąsiadujące Łęgnowo. Ma też powstać model terenu, w którym znajdzie się na przykład ocena stanu gruntowo-wodnego obszaru czy opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.

Wszystkie projekty mają być realizowane w latach 2016-2019.

Anna Stasiewicz

W redakcji odpowiadam za lokalny samorząd i działania władz, chociaż z racji mojego wykształcenia, w kręgu zainteresowań jest również historia oraz polityka samorządowa.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.