Co zrobić po śmierci właściciela samochodu? [poradnik]

Czytaj dalej
Fot. Paweł Miecznik
Regina Skibińska

Co zrobić po śmierci właściciela samochodu? [poradnik]

Regina Skibińska

Do czasu zakończenia postępowania spadkowego bliscy zmarłego nie mogą nic zrobić z pojazdem. Próba sprzedania auta z datą wsteczną jest niezgodna z prawem

W pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, które daje podstawę do przerejestrowania pojazdu. Postępowanie można przeprowadzić w sądzie, a można też u notariusza sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Następnie można przerejestrować na siebie samochód.

Spadkobiercy najwięcej wątpliwości mają w związku z polisą OC. Umowa ta nie wygasa automatycznie po śmierci właściciela auta. Na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wcześniej wypowie ją na piśmie.

Spadkobiercy powinni poinformować ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu. Jeżeli polisa wygaśnie przed zakończeniem sprawy spadkowej, to trzeba ją odnowić, niezależnie do tego, że oficjalnie auto nie ma właściciela, gdyż ubezpieczenie OC pojazdu musi mieć zachowaną ciągłość. Kodeks cywilny stanowi, że do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Oznacza to, że nie tylko muszą opłacać składki, ale gdy ich nie opłacą, solidarnie zapłacą karę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli sprawy spadkowe zostaną zakończone przed końcem umowy ubezpieczenia, to nowy właściciel auta może wypowiedzieć umowę i kupić polisę w innym towarzystwie. Umowę można wypowiedzieć w placówce ubezpieczyciela, listem poleconym, można też złożyć stosowne oświadczenie u agenta ubezpieczeniowego.

Po przejściu prawa własności auta w drodze dziedziczenia na nowego właściciela, jeśli umowa nie została wypowiedziana, zakład ubezpieczeń może przeliczyć składkę, dostosowując ją do nowego właściciela, z uwzględnieniem przysługujących mu zniżek czy zwyżek. Ubezpieczyciel nie musi jednak z własnej inicjatywy dokonywać rekalkulacji składki. Jeśli spadkobierca uzna, że to w jego interesie jest przeliczenie składki, gdyż ma dobrą historię szkodową, może złożyć taki wniosek. Wtedy towarzystwo będzie musiało przeliczyć składki.

Nowy właściciel pojazdu ma obowiązek podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

Jeżeli nowy właściciel nie wypowie umowy ubezpieczenia OC, to ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia i najpóźniej w tym dniu trzeba kupić nową polisę.

Regina Skibińska

Regina Skibińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.