Co należy się poszkodowanemu w wypadku z polisy OC

Czytaj dalej
Fot. archiwum
Regina Skibińska

Co należy się poszkodowanemu w wypadku z polisy OC

Regina Skibińska

Jakie wydatki zostaną pokryte z OC? Osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania za straty materialne i zadośćuczynienia za krzywdę.

Szkody osobowe to takie, kiedy poszkodowany został człowiek, np. gdy w wypadku są ranni albo zabici. Przepisy nakładają na sprawcę obowiązek naprawienia szkód, a jeśli a on ubezpieczenie OC - a posiadacz samochodu, jak wiadomo, ma obowiązek takie ubezpieczenie kupić - to wypłatą odszkodowania zajmuje się ubezpieczyciel.

Osoba poszkodowana w wypadku może więc zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy nie tylko o zwrot kosztów naprawy pojazdu, ale też o rekompensatę wydatków związanych z utratą zdrowia. Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanym jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować:

Oprócz świadczeń związanych ze stratami materialnymi poszkodowany może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

Zadośćuczynienia mogą także żądać bliscy śmiertelnej ofiary wypadku. Świadczenie to nie oznacza płacenia za śmierć człowieka, gdyż tego nie da się w żaden sposób zrekompensować, ale ma zadośćuczynić za wyrządzoną krzywdę, która wiąże się z takimi aspektami, jak naruszenie życiowej równowagi, ból czy załamanie życia po śmierci osoby bliskiej. Zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej.

Regina Skibińska

Regina Skibińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.