Bezpłatne leki dla seniorów w pytaniach i odpowiedziach

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Andrzej Gębarowski

Bezpłatne leki dla seniorów w pytaniach i odpowiedziach

Andrzej Gębarowski

Od 1 września seniorzy mogą realizować w aptekach recepty oznaczone literą „S”, otrzymując leki z opublikowanej niedawno listy bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia.

Ministerstwo Zdrowia wpisało na tę listę medykamenty stosowane przez osoby starsze w schorzeniach najczęściej dotykających pacjentów w podeszłym wieku. Poniżej przedstawiamy szczegóły nowych przepisów, ujęte w odpowiedziach na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto jest uprawniony do otrzymywania bezpłatnych leków?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mają osoby po 75. roku życia. Uprawnienia nabywa się w dniu swoich 75. urodzin.

Co z osobami dotychczas uprawnionymi do bezpłatnych leków?

Dotychczasowe uprawnienia do bezpłatnych leków zachowują inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowcy i wdowy po zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych.

Kto może wypisać receptę na bezpłatne leki?

Recepty na bezpłatne leki mogą wypisywać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), niektóre pielęgniarki POZ uprawnione do wypisywania recept oraz emerytowani lekarze (z prawem uprawiania zawodu), ale ci ostatnio tylko sobie lub najbliższym członkom rodziny (współmałżonkowi, wstępnym w linii prostej oraz rodzeństwu).

Oznacza to, że po recepty na darmowe leki najlepiej udać się do swojej przychodni, gdzie lekarz rodzinny lub pielęgniarka wypiszą odpowiednie recepty. Jeśli akurat nie ma naszego lekarza rodzinnego, bo np. przebywa na urlopie, taką receptę może wystawić inny lekarz POZ zatrudniony w tej samej przychodni lub lekarz zastępujący aktualnie naszego lekarza rodzinnego.

Kto nie może wypisać pacjentowi recepty na bezpłatne leki?

Lekarze specjaliści, w tym również lekarze prowadzący pacjenta podczas leczenia w szpitalu, nie mają prawa do wystawiania recept na bezpłatne leki. Takiego prawa pozbawieni są także lekarze POZ dyżurujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność przychodni.
Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta środkami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, powinien przekazać tę informację lekarzowi POZ.

Bezpłatne leki w liczbach

Autor: Andrzej Gębarowski (a.gebarowski@dziennik.lodz.pl)

Andrzej Gębarowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.