Będą troszczyć się o sprawy środowiska

Czytaj dalej
Fot. Marcin Strych
Jadwiga Aleksandrowiczjadwiga.aleksandrowicz@pomorska.pl

Będą troszczyć się o sprawy środowiska

Jadwiga Aleksandrowiczjadwiga.aleksandrowicz@pomorska.pl

W grudniu powołano Miejską Radę Seniorów w Ciechocinku. Liczy 15 osób.

Idea powołania Miejskiej Rady Seniorów nie jest w uzdrowisku nowa. Zabiegał o powołanie takiego ciała w poprzedniej kadencji były radny Mirosław Satora, ale nie było dla tej propozycji klimatu. Niektórzy uznali, że jest to chwyt przedwyborczy (zbliżały się wybory samorządowe), inni wskazywali na rozmaite wątpliwości natury formalnej i ostatecznie Mirosław Satora dał sobie spokój z walką o taką radę.

W obecnej kadencji sprawa wróciła i tym razem realizację pomysłu doprowadzono do końca. Rada miasta na sesji w dniu 29 grudnia powołała do życia Miejską Radę Seniorów, ciało doradcze, które ma wskazywać i sygnalizować miejskim rajcom potrzeby, bolączki i postulaty osób starszych w mieście, a także opiniować projekty uchwał, które będą dotyczyć seniorów.

Kandydatów do rady wskazywały rozmaite środowiska i organizacje senioralne. Są w niej osoby różnych zawodów, są m.in. dawni samorządowcy, są osoby związane od urodzenia z Ciechocinkiem i takie, które do uzdrowiska sprowadziły się kilka, kilkanaście lat temu.

Rada liczy 15 osób, a są to (podajemy w porządku alfabetycznym): Tadeusz Barczak, Elżbieta Zofia Baryza, Magdalena Gronczewska, Jadwiga Jakubowska, Bożena Barbara Jasz-czak, Danuta Komorowska, Anna Laba-Roszak, Maciej Mak-symowicz Anna Matej, Jadwiga Pietrusa, Iwona Roch, Grażyna Samsonowicz, Elżbieta Skorykow, Wiesław Strzyżewski i Grażyna Wieczorek.

Na pierwszym posiedzeniu w jawnych wyborach zdecydowano, kto pokieruje Miejską Radą Seniorów. Przewodniczą-cym został Wiesław Strzyżewski, jego zastępcą Jadwiga Pietrusa, a sekretarzem - Jadwiga Jakubowska.

Wczoraj w biurze rady miasta pracował zarząd MRS.

- Przygotowujemy roboczą sesję, na której zapadnie decyzja o naszych komisjach, które nie muszą się pokrywać z komisjami rady miasta. Przedstawimy też między innymi harmonogram dyżurów naszych radnych - powiedział nam przewodniczący Wiesław Strzyżewski. Miejska Rada Seniorów będzie się spotykać w miarę potrzeb.

Jadwiga Aleksandrowiczjadwiga.aleksandrowicz@pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.